Arkangyal olajok

Arkangyal olajok

Arkangyal olajok

Jelenleg 9 arkangyal esszencia áll rendelkezésünkre, az Aura-Soma termékek legújabb generációjaként. Felismerhetővé, tudatosabbá teszik azon archetipikus mintáinkat, amelyekkel életünk során találkozunk. Védelmet, támogatást, tudatosságot hoznak hétköznapjainkba. Segítségükkel érzékenyebb látásmódot alakíthatunk ki, befogadóbbá, elfogadóbbá válhatunk

Mihály Arkangyal olaj 20ml  (B 94)
 

Mihály Arkangyal esszencia segíthet kifejleszteni a bizalom és a hit minőségeit, hogy így elengedhessük az intenzív félelem és szorongás visszatartó mintáit. Elengedhetjük az aggódás és a zavarodottság szokását, hogy megtapasztalhassuk a békét. Könnyebben megnyílhatunk a szívünk felé, és tisztábban láthatjuk, miért vagyunk épp itt, és mi végre vagyunk itt. Mindezek által még egy lépést teszünk a nagyobb terv kibontakoztatásában felvállalt szerepünk felé.

 
Gábriel Arkangyal olaj 20ml  (B 95)
 

Ez az esszencia segíthet abban, hogy a valódi potenciálunkat, sorsunk útját valóra válthassuk. Amint feloldjuk a gyász és a sóvárgás, a szomorúság és a szorongás mintáit, úgy egyre tudatosabbá válhatunk az újonnan lelt remény és szabadág érzetével kapcsolatban. Tudatosabbak lehetünk a belső inspiráció forrásával kapcsolatban, mely gyengéden arra sarkall, hogy a természetünknek megfelelő életet éljünk.Raphael Arkangyal olaj 20ml  (B 96)
 

Ez az esszencia támogat abban, hogy fejlesszük az intuitív érzékelési képességinket, hogy megtapasztalhassuk a mélyen nyugatató békét és ráébredhessünk a hangunkra. Amint elvonatkoztatunk a külső érzékelési forrásoktól (az öt érzékszervünktől, mely által felfogjuk a külső realitást), amint feloldjuk a kritikus érzékelés mintáit és elhatárolódunk a zavaró befolyásoktól, úgy tudatosabbá válunk a saját belső érzékelésünkkel és a fentről érkező meglátásokkal kapcsolatban. A figyelmünk egyre inkább a minden érintett jóllétét, a közösségünket támogató gondolatok felé terelődik, mellyel egy időben mi is sokkal lazábbak lehetünk, egyensúlyban a belső férfi-női energiáinkkal. Ezek után úgy találhatjuk, hogy kevésbé vagyunk hajlamosak a visszafogottságra, analizálásra, teoriák gyártására, és jobban képessé válunk arra, hogy a béke eszközei legyünk, kifejezve igazságunk minőségét a közösségünkkel kapcsolatban.


Uriel Arkangyal olaj 20ml  (B 97)
 

Ez az esszencia, csakúgy, mint Raphael, elősegíti a mély belső béke és tiszta intuitív érzékelés megtapasztalását. Tudatosabbak lehetünk a saját szokásainkkal, a szorongás és a zavarodottság kollektív mintáival kapcsolatban, melyet ha feloldunk, lehetővé válik, hogy kifejezhessük a saját igazságunkat, a lélek által inspirált lényünket a világban. Ez az esszencia segíthet nyíltabbá és befogadóbbá válni az érzeteinkkel kapcsolatban, mely támogat majd minket abban, hogy belső bölcsességünket szívből jövő módon oszthassuk meg a világgal.

 

 
Sandalphon Arkangyal olaj 20ml  ( B 98)
 

Ez az esszencia arra inspirál minket, hogy fejlesszük képességünket az együttérzéssel, a kölcsönös egymásrautaltság megértésével és az emberiség családjával való együttműködéssel kapcsolatban a Földön jelenlévő élet és energia hálózatában. Ahogyan mi, személyes életünkben és a nagyobb közösségünk életében is eltávolodunk a konfliktus és a versenyzés reakciómintáitól, nagyobb teljességet tapasztalhatunk meg, elfogadást és a különbözőségek megbecsülését. A régóta fenntartott hitrendszerek átalakítása lehetővé válik, az ezoterikus tudás, mely az ősi memóriabankunkban létezik, egyre inkább elérhetővé válik ez által.

 


 
Tzadkiel Arkangyal olaj 20ml  ( B 99 )

Ez az esszencia segít újfajta megértésre, megtapasztalásra és a szeretet újfajta kifejezésére találni. A reakció és a düh által felállított korlátok eloszlanak az önelfogadás és a másokkal való törődés nyomán. A közelmúlt történelme elnyomta a feminin, szívből jövő vezetői motívumokat. Amint elengedjük az e felett érzett keserűséget és bátortalanságot, úgy új reményre találhatunk, melyet ez az esszencia és a Nagy Fehér Testvériség is tamogat. Feloldva a frusztrációt megtapasztalhatjuk a béke és a szeretet kifejezésének lehetőségét. Kifejleszthetjük a nőiség újfajta becsületét, mind külsőleg a kultúránkban, mind belsőleg önmagunk férfi és női minőségeivel kapcsolatban.


 
Metatron Arkangyal olaj 20ml  ( B 100)
 

Ez az esszencia tartalmazza a fényt, annak legintenzívebb formájában és egyben a sötétség legnagyobb mélységeit is - mint a teljesség két aspektusát. Metatron Arkangyal segíthet számunkra (perceive) elfogadni, megérteni és erősíteni tehetségeink és potenciáljaink minőségeit. Amint képesek vagyunk tisztán látni és átlátszóvá válni önmagunk számára, úgy megérthetjük kik is vagyunk valójában. Amint rátekintünk saját belső árnyékunkra, újraértékelhetjük projekcióinkat és értékelhetjük mindazt, amit a „másiknak" hittünk de valójában az is a részünk, önmagunk egyik tükröződése.

 

A B10-essel való numerológiai kapcsolata miatt ez az Arkangyalolaj segít tudatosabbá válni az élet körforgásával, a természet valamint az ok es okozat törvényeivel kapcsolatban. Amikor megfelelő módon fejezzük ki a fényünket a világban a valódi, belülről fakadó törődés minőségével, akkor biztosak lehetünk benne, hogy keletkezik egy egyen értékű (energia)hullám, melyeket a gondolataink és a tetteink keltenek. Ekkor azon vehetjük észre magunkat, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyre kerülünk, nem csupán személyes sorsunk kibontakoztatása végett, hanem ezzel egy időben Gaia fejlődésével is együttműködünk a bolygó energetikai mintái hálózatának stabilizálásában. 
 
Jophiel Arkangyal olaj 20ml  ( B 101)
 

Ez az esszencia segíthet tudatosan megtapasztalni a béke, a bizalom es a nyugalom érzetét. Amint erősödik a hitünk ennek lehetőségében, megérezhetjük a (valódi) tér érzetét és az új reményt, mely lehetővé teszi számunkra, hogy elengedjük a cinizmus és az ön-hibáztatás visszatartó mintáit. Új módon nyithatjuk így meg szívünket a szeretet felé. Értekeljük azt, akik vagyunk, örömteli módon megengedve magunknak, igaz auránknak, hogy kifejezhesse magát a világban. Úgy érezhetjük, hogy visszavezetnek a valóban létező Édenkertbe, egyfajta értelemben saját szívünk kertjébe. Az elidegenedés érzete, a sóvárgás és száműzetés (exile) úgy tűnik, mintha része lenne az emberi kondicióknak. Talán ha képesek vagyunk belső egyesülésre és egységre, nagyobb harmóniára találni önmagunkkal,  úgy a külső tapasztalásaink is ezt fogják visszatükrözni. Összhangba kerülve saját individualizációs folyamatunkkal növekedhetünk a közösségünk kontextusában is, képessé válva a nyílltság és a szeretet minőségeinek kifejezésére. Ez elvezethet a különbözőségek megbecsüléséhez, és annak megértéséhez és elfogadásához (inclusion), hogy minden egyes ember és csoport természetes hatalommal és értékkel rendelkezik, megosztva egymással az életet a Föld nevű bolygón, melyet mindannyian otthonunknak nevezünk.

 


 
Chamael Arkangyal olaj 20 ml  ( B104 )