Egyensúlyüvegek 81-100

Egyensúly üvegek 81-100081. FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET - RÓZSASZÍN/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Együttérzés, törődés és óvás. A szeretet kifejezésének lehetősége.
Ajándékok: Határtalanul érzékeny ember, akit főleg érzelmei motiválnak. Harmonikusan, lágyan mozog, halkan, de határozottan beszél. Kedves és megértő. Szereti embertársait, és őt is szeretik. Mély részvétet érez az elesettek iránt és ahol csak tud, segít. Erős női jellemvonásokkal bír, feminin alkat. Szenvedélyes, szerelmi élete mindig eseménydús. Fontos számára a jó családi légkör, ezért nagyon sok áldozatot vállal. Körültekintő, éber személy.
Kihívások: Végtelenül nagy a szeretetigénye. Önmagáról azt gondolja, hogy nem eléggé szerethető, ezért sokszor túl korán elmenekül a kapcsolataiból. Folyton úgy érzi, védekeznie kell. Nagyon sokat akar adni másoknak, ezért elfelejtkezik arról, hogy neki is szüksége van energiára, szeretetre. Legnagyobb kihívása, hogy valami miatt alapvetően nem szereti önmagát. Kihívások az anyával, anyasággal, nőiességgel kapcsolatban.
Az üveg segítsége:
•    Önelfogadás.
•    Megnyitja a szívünkben a szeretet kapuját.
•    Erősíti megérzéseinket.
•    Különösen sokat képes segíteni árváknak, vagy ha épp édesanyánkat gyászoljuk.
•    Javítja kapcsolatteremtő képességünket.
•    Segíti az újrakezdést a szeretetben, ha egy új kapcsolat elején bizalmatlanok vagyunk.
•    Segíthet az intuíció kifejlesztésében.
•    Megszünteti a menstruációs zavarok lelki okait.
 Hol használjuk: A törzsön körben, a has magasságában.
Megerősítés: „Olyannak szeretem magam, amilyen vagyok, nem amilyen szeretnék lenni."

082. CALYPSO - ZÖLD/NARANCS

Kulcsmondata: Hogy képesek legyünk elmélyedni saját környezetünkben. A legmélyebb öröm megnyilvánul a szívben.
Ajándékok: Magas intellektussal rendelkező bölcs ember, aki nagy hasznát veszi tudásának. Érzései végtelenül tiszták, melyeket egyenesen és nagyon kimunkáltan képes megfogalmazni. Ismeri önmagát, tudja merre tart. Boldog, bizakodó, kiegyensúlyozott. Szereti és ismeri a természetet, tiszteletben tartja törvényeit. Képes érzéseit és szívét kitárni, hogy bölcsességét másokkal megoszthassa. Mély megérzései vannak. Szabadságigénye igen nagy.
Kihívások: Kiábrándult, elvesztette hitét. Valószínűleg érzelmi sokkon esett át, és ennek eredményeként most bizalmatlan. Nehéz gyermekkora lehetett. Nem őszinte másokkal, sőt néha önmagával sem. Rejtett, mélyen eltemetett félelmekkel küzd. Kihívásai vannak a férfias szerepmodellel.
Az üveg segítsége:

•    Segít túljutni egy mély érzelmi sokkon.
•    Ahogy a szív megnyílik, a múlt bölcsessége utat talál a világ felé.
•    Segít, hogy elengedhessük a múlt érzelmi konfliktusait.
•    Ez a kombináció segíthet az érzelmek eredetének kinyomozásában. Eredményül értékes felismerések születhetnek azon a téren, miért érzünk úgy, ahogy érzünk.
•    Örömet, „friss levegőt" hoz életünkbe.
•    Függetlenné tesz érzelmileg.
•    Gyorsítja a felnőtté válás folyamatát, miként felelősségérzetünket erősíti.
•    Ha nehézségeink vannak az apa, vagy apaszerep elfogadásával, kiváló segítséget nyújt.
Hol használjuk: Az alhason körben és a szív területén.
Megerősítés: „Képes vagyok olyan döntést hozni, amin keresztül tisztábban látom életem célját."

083. SZEZÁM TÁRULJ! - TÜRKIZ/ARANY

Kulcsmondata: Az inkarnációs csillag és az individualizáció folyamata összhangba kerül, miközben feldolgozzuk a múlt sérüléseit az őszinte kommunikáció által.
Ajándékok: Született vezető, aki nagy népszerűségnek örvend. Filozófus alkat és vizuális típus. Jól kommunikál, mindenkihez van egy kedves szava. Minél több ember veszi körül, annál jobban érzi magát.  Alkotó, kreatív módon él, mindig új ötleteket valósít meg. Belső bölcsességgel bír. Jobban szeret csoporttal dolgozni mint egyes emberekkel. Nagyon szereti az ásványok világát. Könnyen megérti az új technológiákat, tud bánni velük.
Kihívások: Rengeteg múltból eredő dolog nyomasztja. Nehezen lép túl a sérelmeken. Hajlamos érzelmileg manipulálni másokat. Gyakran fél tömegben, nagy társaságban, vagy egyszerűen csak félénk. Titkolja tehetségét, fél hogy „furcsának" találják. Félelmek és szorongások gyötrik, melyek leszűkítik a kommunikációt vagy önkifejezést. Belső kincseit elrejti, mert nem biztos az értékükben.
Az üveg segítsége:
•    Megnyitja az ősi tudás kapuit.
•    Segít legyőznünk a múltból hozott félelmeket.
•    Segít kommunikálnunk a tömegek felé.
•    Média kommunikáció, előadástechnikák, előadó művészet.
•    Érzelmi, alkotó kommunikáció.
•    Segíti a művészek alkotó képességét, az ihletettség állapotához vezet el.
•    Őszinteségre késztet.
•    Kapcsolódhat lemuriai, atlantiszi, óegyiptomi, azték, inka inkarnációkhoz, és az európai misztikus hagyományokhoz.
•    Támogatja a kristályokkal dolgozó emberek munkáját.
 Hol használjuk: Az alhas területén és a mellkas jobb oldalán.
Megerősítés: „Megnyílok a bölcsesség felé, ami feltárulhat előttem, hogy aztán megoszthassam azt szívem kommunikációja által."


084. GYERTYA A SZÉLBEN - RÓZSASZÍN/VÖRÖS


 Kulcsmondata: A sebezhetőség érzése. Erő egy nagyobb érdek megvalósításáért.
Ajándékok: Áldozatkész, szeretettel teli személyiség. Megérzéseit kitűnően hasznosítja az üzleti életben. Megértő másokkal szemben. Fáradhatatlan, rengeteget dolgozik, tele van energiával. A Krisztus tudat birtokosa. Női oldala kiegyensúlyozott, harmonikus. Megvan az energiája és szenvedélyessége ahhoz, hogy feltétel nélküli szeretetet adjon. Elfogadta önmagát. Erős intuíciós képessége van. Megvan a szükséges önfegyelme ahhoz, hogy a múlt berögződéseit megváltoztassa.
Kihívások: Gyermekkorában nehézségei lehettek az édesanyjával, vagy egy női modellel a családban. Talán úgy érezte nem kap elég melegséget, szeretetet. Épp ezért rendkívül tartózkodó a női nemmel szemben, vagy nehézséget okoz neki elfogadni az anyaságot. Szerelmi téren is bizalmatlan. Sok elfojtott düh munkál benne. Talán frusztrált és elutasító a felé áradó szeretettel szemben.
Az üveg segítsége:
•    Felébreszti a szeretet erejét.
•    Lady Nada és Krisztus. Feltétel nélküli és önfeláldozó szeretet. Univerzális szeretet. Az óvás vágya.
•    Mély megértéshez vezet önmagunkkal és másokkal kapcsolatban.
•    Javítja megérzéseinket.
•    Segít, hogy tisztábban értsük önmagunkat, és ne érezzünk bűntudatot.
•    A női szerepek felvállalását segíti.
•    A belső gyermek gyógyítását szolgálja.
•    Ez a kombináció segítséget nyújt a tantrikus munkához, ami a szexuális energia spirituális energiává való átalakítását jelenti.
Hol használjuk: Az alhas területén körben.
Megerősítés: „Elengedem a múltat, hogy megnyílhassak a szeretet erejével."

085. TITÁNIA, A TÜNDÉREK KIRÁLYNŐJE - TÜRKIZ/TISZTA
Kulcsmondata: A Fény belül, az individualizáció a tudatos elmében.
Ajándékok: Kreatív, igazi művész. Bármit képes kifejezni szeretettel, alkotó módon. Legtöbbször megelőzi korát gondolkodásmódjával. Jól használja az Új évezred vívmányait, mint számítógép, és egyéb kommunikációs vagy információs eszközök. Nagylelkű, sohasem kicsinyes. Belső mestere vezeti lépéseit. Egy karizmatikus személy. Tanítva tanul. Lényében egyensúlyban vannak a férfias és nőies jellemvonások.
Kihívások: Gyermekkorában el kellett fojtania érzéseit, ezért még mindig nehezen beszél belső vágyairól, érzéseiről. Nem képes sírni. Nem látja tisztán saját helyzetét, alul értékeli kreativitását. Nehézségei lehetnek önmaga maszkulin oldalával.
Az üveg segítsége:
•    Segíti kifejezni rejtett érzéseinket.
•    Segít oldani a kreatív blokkokat. Belső megvilágosodás.
•    Ihletet ad, segíti a művészeti munkát.
•    Feloldja a múlt gátlásait, és segít kiteljesíteni a bennünk rejlő ragyogást.
•    Segítségével végre képesek vagyunk beszélni misztikus tapasztalatainkról.
•    Ha nehézségeink vannak idegen nyelvek tanulásával, kiváló segítőtárs.
•    Szintén hasznos ha félünk a számítógépet, modern eszközöket használni.
•    Segíthet azokon, akiknek szerv vagy szövetátültetéshez kapcsolódó problémáik vannak (voltak).
Hol használjuk: A mellkas területén körben.
Megerősítés: „A Fény szülötte vagyok. Kreatív vagyok."

086. OBERON A TÜNDÉREK KIRÁLYA - TISZTA/TÜRKIZ
 
Kulcsmondata: Megérteni a Fényt, az individualizáció útját járva.
Ajándékok: Egy nagyon kreatív ember, aki írásban, szóban, művészetek útján fejezi ki az ősi bölcsességet. Kapcsolatban áll tudatalattijával, lehet hogy érti az álmok üzenetét, esetleg jó médium. Nagy tervei vannak, már gyermekkorában meg akarta váltani a világot. Hallgat belső mesterére, és mindig őszintén beszél. Képes kiegyensúlyozni mások energiáit.
Kihívások: Nehezen fejezi ki magát, mert szinte befagyasztotta érzéseit. Sokat szenvedett a múltban, ezért nem meri kifejezni önmagát. Ki nem sírt könnyei gátolják kreativitását. Rengeteg félelemmel küzd, leginkább akkor veszti el magabiztosságát, ha nagyobb társaság előtt kell beszélnie.
Az üveg segítsége:
•    Tisztázza a szív ügyeit.
•    Kommunikáció a fénnyel.
•    Megmutatja mi az amire emlékeznünk kell, ahhoz, hogy energiánk jobban áramoljon.
•    Feltárja az ősi tudás kapuit.
•    Hasznos lehet mindazoknak akik számítógéppel, vagy kristályokkal dolgoznak.
•    Növeli a koncentrációs képességet.
•    Segíti az őszinte kommunikációt.
•    Őszinte gyermeki lelkesedéssel tölt fel.
•    Gyermekeknek segíti a szocializálódást, új barátokkal való kapcsolatteremtést.
•    Feloldja gátlásainkat, stresszoldó hatású.
•    A szívvel és a mellkassal kapcsolatos lelki eredetű tünetek okait szünteti meg.
•    A távoli múlttal kapcsolatos atlantiszi és lemuriai energiákkal kapcsol össze.
 Hol használjuk: A törzs köré a mellkasi tájékon, és a hajvonalra.
Megerősítés: „Megnyitom magam, hogy a kreativitás rajtam keresztül nyilvánuljon meg a szeretet nevében."

087. SZERETET BÖLCSESSÉG - KORALL/KORALL

Kulcsmondata: Látni valódi önmagukat a tükörképen is túl. A szeretet bölcsessége.
Az Új évezred csakrakészlet  és a Mentő készlet tagja
Ajándékok: Egy olyan személy, aki tökéletes harmóniában él környezetével. Ismeri szerepét a világegyetemben, azért kiválóan alkalmazkodik. Megértette a kölcsönös egymásra utaltság lényegét, ezért vigyáz gondolataira, érzéseire, szavaira és tetteire. Gyakran magas beosztásban dolgozik, mert fontos neki, hogy a közösségért tevékenykedjen. Fontos számára a családi harmónia, vénuszi szépségre, kényelmes életre törekszik. Szereti a természetet, kitűnő szervező. Képes szeretetet és békét nyújtani környezetének, sőt, az egész világnak.
Kihívások: Legtöbbször olyan célt szemel ki érzelmei tárgyául, ami vagy aki elérhetetlen. A viszonzatlan szeretet, szerelem témáját ismétli. Kellemetlen tapasztalatai miatt egyre bizalmatlanabb, keserűbb. Törékeny, mint a korall. Túl érzékeny, azt hiszi mindenki őt akarja bántani. Nehezen alkalmazkodik, mindig ki akar tűnni a tömegből. Az egyenlőség számára hátrányt jelent.
Az üveg segítsége:
•    A viszonzatlan szeretet, szerelem témáit gyógyítja.
•    Kapcsolatot teremthetünk általa a Krisztustudattal.
•    Tisztázza, honnan ered a viszonzatlan szeretet érzése a múltban.
•    Lágy sokkoldó.
•    Megnyitja a szeretet és az önszeretet kapuit.
•    Enyhíti a kitaszítottság érzését.
•    Alkalmazkodóképességünket növeli.
•    Oldja a régi kapcsolatokból eredő feszültségeket.
•    Megérteti velünk, hogy minden és mindenki úgy van jól, ahogy van.
•    Segít minden olyan terápiát, ahol gyermekkori vagy régebbi sokkélményeket oldanak.
•    Fontos kapcsolatban áll a 26os üveggel, mert a korall a narancs intenzív formája.
 Hol használjuk: A törzs köré az alhasi tájékon; a test jobb oldalára a jobb fülcimpától le a jobb bokáig.
Megerősítés: „Elengedem a múltat, és elköszönök tőle. Hálás vagyok a jelennek, mert óvást, törődést érzek magam körül."

088. JÁDE CSÁSZÁR - ZÖLD/KÉK
 
Kulcsmondata: Amint vetsz, úgy aratsz. Ezért már a mag elvetésénél dönthetünk másképp.
Ajándékok: Természetvédő, aki sokat jár kirándulni, mert csak a zöldben érzi otthon magát. Rendkívül fontos számára, hogy kívül belül harmóniában éljen. Az igazság bajnoka, aki mindig az objektivitást keresi. Talán ír, vagy más kreatív formában fejti ki véleményét. Művein keresztül igyekszik formálni a világot. Mindig átérzi mások problémáit, jó tanácsadó. Szeret utazni és meditálni.
Kihívások: Kihívásai vannak a férfi szerepmodellel, és önmaga férfias aspektusaival. Nehezen mutatja ki érzéseit. Úgy érzi az igazság egyszerűen megfoghatatlan, ettől frusztrált lehet. Szerelmi életében illúziókat kerget, ezért gyakran csalódik. Túl magasra teszi a mércét, mindenféle emberi kapcsolatban. Sokszor érzi magát bezárva. Nem tudja merre lépjen tovább, hogyan folytassa életét.
Az üveg segítsége:
•    A természet szeretetén keresztül vezet el a megfelelő energiákhoz.
•    Békét teremt lényünk magjával, a szív kommunikációja tudatos szinten.
•    Rávilágít saját igazságunkra, egyensúlyt teremt.
•    Oldja az alkotókészséget gátló blokkokat.
•    Igen hasznos lehet, ha új kapcsolatot kezdünk, hogy tisztán lássuk és értékeljük egymást.
•    Csitítja a dühöt és a féltékenységet.
•    Segít olyan embereknek, akik úgy érzik, nem tartoznak a Földhöz.
•    Kapcsolatot létesíthet atlantiszi, lemuriai és templomoslovag inkarnációkkal.
•    Segít kapcsolatot teremteni érzéseinkkel, amikor úgy érezzük nincs elég terünk ehhez a folyamathoz.
 Hol használjuk: A mellkas és a torok magasságában, körben a testen.
Megerősítés: „Megengedem magamnak, hogy lelkem minőségei megnyilvánulhassanak cselekedeteimben."

089. ENERGIA MENTŐ - VÖRÖS/MÉLYMAGENTA
 
Kulcsmondata: Az időugrás üvege. Egy kapu, melyen belépve megérthetjük az új lehetőségeket, és eljuthatunk az elragadtatáshoz.
A Mentő készlet tagja
Ajándékok: Rengeteg energiával rendelkezik. Erejét mások számára érthetetlen forrásból, a végtelen misztikumból meríti. Végtelenül lelkes, és másokat is képes lelkesíteni. Nemi erejét céljai elérésére fordítja. Képes gyógyítani energiaátadással. Pénzügyileg mindig sikeres, stabilan áll a lábán. A másoknak komoly gondot okozó problémákat szinte pillanatok alatt képes megoldani. Megvan az energiája ahhoz, hogy gyógyító ösztöneit önmagából előhívja. Intuitív és spirituális. Az idővel rendkívül jó viszonyban áll.
Kihívások: Komoly szexuális gondokkal küzd. Legtöbb problémája ebből fakad. Elképzelhető, hogy folyamatos energiahiányban szenved, mert kifacsarja magát. Rejtett düh és frusztráció mérgezik lelkét. Könnyen megsértődik, és nehezen bocsát meg. Nagy energiával kezd el dolgokat, de szinte sosem fejezi be azokat. Nem fordít elég figyelmet a részletekre.
Az üveg segítsége:
•    Segíti gyógyító erőink fejlesztését.
•    A szeretet gyógyításának energiája.
•    Segíti egyesíteni a testet és a tudatot extrém fáradtság és eltaszítottságérzés esetén.
•    Felébreszti a kundalini erejét, segít szexuális téren egyensúlyt teremteni.
•    A haragot és a dühöt építő akarattá formálja.
•    Gyökeres pozitív változást eredményez pénzügyi helyzetünkben.
•    Ha levertek vagyunk, vagy úgy érezzük extra energiára van szükségünk, ez az üveg kiváló segítséget nyújt.
•    Alkalmas tantrikus gyakorlatokhoz.
•    Segíti azokat, akik a Föld energiáival dolgoznak.
•    Véd a negatív földenergia sugárzástól.
Ez az üveg 1992. július 26.án született, amikor a Maja naptár egy ciklus végét jelezte. A Maja kalendárium szerint a következő ciklus 2012ben kezdődik majd. Ezért nevezik ezt az üveget az Időugrás üvegnek is.
 Hol használjuk: Az alapcsakra területén.
Megerősítés: „Látom az életben megnyilvánuló teremtő erőt."

090. BÖLCSESSÉG MENTŐ - ARANY/MÉLYMAGENTA
Kulcsmondata: Bölcsességünk utat talál a világ felé.
A Mentő készlet tagja
Ajándékok: Olyan tanító, aki - ha nem is foglalkozik oktatással - megoldotta legnagyobb feladatát, legyőzte mély zavarát. Bölcsen, példákkal tanít. Sugárzik belőle az életöröm, és a higgadt bölcsesség. Megtalálta önmagában a szeretetet és együttérzést. Képes szeretetét belevinni a kis dolgokba. Mintha arannyal teli kincses ládát talált volna a szivárvány végén. A szivárvány azt a békés harmonikus utat jelképezi mely ide vezette.
Kihívások: Nem képes elengedni mély félelmeit és szorongásait, hogy a belső, valódi szeretetet megtalálhassa. Zavarodottság, és gyakori bizonytalanság jellemzik. Önértékelési nehézségei vannak. Hatalomra vágyik melyet gyakran megfélemlítéssel próbál elérni. Sajátos érdekeinek megfelelően gyakran manipulál másokat. Nem tudja hogyan viselkedjen. Persze tagadja, hogy bármi baj lenne.
Az üveg segítsége:
•    A Solar Plexus „mentője".
•    Megszünteti a zavarodottságot.
•    Mély, traumatikus időkben is összekapcsol bölcs részünkkel, az igaz aurával.
•    Segít megszüntetni a félelmeket és zavarodottságot, helyébe a bölcsesség aranya és önvalónk lép.
•    Szeretetet csempész az élet apró dolgaiba.
•    Örömmé változtatja a félelmet.
•    Feltárja régi, irracionális félelmeink okait.
•    Segít azoknak, akik olyan nagyon elítélték önmagukat apró hibáikért, hogy nem képesek jó tulajdonságaikat kifejezésre juttatni.
•    Kiegyensúlyozott, egészséges önértékelést eredményez.
•    Kapcsolatot teremthet maja, azték és tolték inkarnációkkal.
 Hol használjuk: A köldök magasságában körben a törzsön.
Megerősítés: „Érzem, ahogyan egyre Fényesebbé válok miközben a lényem középpontjára fókuszálok."

091. A SZÍV FEMINIM IRÁNYÍTÁSA - OLAJZÖLD/OLAJZÖLD

Kulcsmondata: Bízni a Szent Szellemben. A szeretet minden eszközt megteremt bennünk a gyógyuláshoz. A remény, s ezen keresztül a pozitív attitűdök, a jövőbe vetett hit.
Az Új évezred csakra készlet tagja
Ajándékok: Olyan vezető személyiség, aki hallgat a szívére. Érzései és gondolatai egyensúlyban vannak. Nem titkolja hogy sebezhető, ettől válik erőssé. Igazságos, gyakorlatias, reális, s közben nagyon spirituális. Sokat tevékenykedik a köz érdekeiért. Ismeri a női jellegű irányítás titkát, miszerint „Ne vezess, mert nem követlek, ne kövess, mert nem vezetlek. Mellettem lépj, s együtt célba érünk."
Kihívások: Nehéz, keserű életet él. Fél a csalódásoktól, ezért nem nyitja meg szívét. Nem akarja elfogadni női oldalát. Élete folyamatos verseny a hatalomért. Főleg a férfiakkal szemben. Félelmei önbizalomhiányból és rossz tapasztalatokból származnak. Miközben egyre keserűbbé válik, ismétli saját hibáit. Reménytelennek kilátástalannak ítélheti helyzetét.
Az üveg segítsége:
•    Segít felfedezni feminin vezető képességeinket.
•    A szív ügyei. A félelem elengedése a szívből.
•    Reményt hoz.
•    Segít a helyes irányban haladni.
•    Enyhíti kritikai hajlamunkat.
•    Felszínre hozza tudatalatti félelmeinket, ezáltal segít tőlük megszabadulnunk.
•    A keserűséget apró örömökké, új reménnyé alakítja át.
•    Feloldja gátlásainkat.
•    Segít ha színpadra kell lépnünk.
•    Nyugalmat hoz életünkbe.
Hol használjuk: Körben a törzsön a mellkas és a has magasságában.
Megerősítés: „Bízom az élet folyamataiban. S ez által növekszik bennem a remény."

092. JULISKA - KORALL/OLAJZÖLD
 
Kulcsmondata: Feminin vezetés, függetlenség. Együttműködés, nem verseny. A béke a legfontosabb.
Ajándékok: Bizalommal teli személyiség, akinek nagyon jók a megérzései. Jól ismeri önmagát.  Legyőzte régi félelmeit, így szabadon él. Remekül kijön a környezetével. Feladatait nem értékeli problémaként, így könnyebben oldja meg nehézségeit. Örömmel, mély megelégedettséggel teli az élete, és ezt ő maga is nagyra értékeli. Szeretete és megértő képessége lehetővé teszi számára, hogy valamilyen segítő, vagy szociális munkát végezzen. Képes reményt adni másoknak.
Kihívások: Talán túl sokszor csalódott, ezért gyakran keserű, kiábrándult. Nehezen alkalmazkodik embertársaihoz, mert túl érzékeny, nem képes feldolgozni ha nemet mondanak neki. Nem szívesen néz szembe saját magával, mert fél hogy fájdalmakkal kell szembesülnie. Halogatja döntéseit.
Az üveg segítsége:
•    Hogy bízni tudjunk saját megérzéseinkben.
•    Segít felébreszteni a lét misztikus, feminin oldalát.
•    Lehetővé teszi, hogy felismerjük az objektív igazságot érzelmi helyzetekben.
•    Segít legyőznünk az érzést, hogy mások, különlegesek vagyunk.
•    Megszabadít régi félelmeinktől és a pesszimizmustól.
•    Segít szembenézni régi fájdalmaink gyökerével, így felszámolja azokat.
•    Megszabadít függősségeinktől, mind fizikai, mind érzelmi szinten.
•    Segít, hogy felszámoljuk nem kívánt kapcsolatainkat.
•    Megkönnyíti a szakítás, elválás folyamatát.
•    E kombináció energiája szorosan összefügg Zeusz/Jupiter energiájával.
•    Támogatja a „belső gyermek"kel való munkát.
•    Segít a „helyes, megfelelő megélhetési mód" megtalálásában.
 A B92es és B93as üvegek majdnem egy időben születtek. A Jancsi és a Juliska neveket kapták, mert a Jancsi és Juliska mese nagyon jól szemlélteti jelentéstartalmukat. Juliska a belső gyermek" feminin aspektusát jeleníti meg, aki bízik intuíciójában és legyőzi félelmét, a boszorkányt a tűzbe vetve; Jancsi pedig a „belső gyermek" maszkulin oldalának jelképe, aki bizalmát a feminin aspektusba helyezi. Ennek eredményeképp kiszabadul, hogy valódi örömöt és boldogságot találjon.
Hol használjuk: Körben a törzsön a mellkas és a has magasságában.
Megerősítés: „Megtalálom az igazságot és a teljességet az egyszerű dolgokban!"

093. JANCSI - KORALL/TÜRKIZ
 
Kulcsmondata: Szembenézni az árnyékkal, hogy képesek legyünk megtalálni a szív igazságát, miközben megismerjük önmagunkat.
Ajándékok: Értő figyelemmel és bölcsességgel rendelkező személy, aki ezáltal képes a negatívat pozitívvá alakítani. Képes mind egyénekkel, mind csoportokkal érthetően, tisztán kommunikálni. Rendkívül kreatív. Független gondolkodású, szabadon él. Egyensúlyt talált énje férfias és nőies aspektusai között. Mindenféle munkahelyen jól érzi magát, ahol emberekkel vagy emberek közötti közvetítéssel kell foglalkozhat.
Kihívások: Gyakran szétszórt. Folyamatosan szorong, úgy érzi környezete túl sokat vár tőle. Nehezen tudja kifejezni érzelmeit, fél a sérülésektől. Hajlamos a függőségekre, főleg érzelmi téren. Nehezére esik objektívan szemlélni a dolgokat, mert érzelmei motiválják és túl korán ítél.
Az üveg segítsége:
•    Segít az önvizsgálatban, hogy megtalálhassuk az érzéseink kommunikációjához szükséges belső bizalmat.
•    Kapcsolatba kerülhetünk legmélyebb benső intuíciónkkal.
•    Támogatja megérzéseinket és hogy azokat hasznunkra fordíthassuk.
•    Ez az üveg is támogathatja az elengedés folyamatát.
•    A misztikus eredményeket segít gyakorlatiassá tenni.
•    Függetlenné tesz, segít megszabadulnunk nem kívánt érzelmi láncainktól.
•    Csökkenti a szorongást, a különböző fóbiákat.
•    Megszünteti a különböző pszichoszomatikus mellkasi szorítást, légzési nehézséget.
 A B92es és B93as üvegek majdnem egy időben születtek. A Jancsi és a Juliska neveket kapták, mert a Jancsi és Juliska mese nagyon jól szemlélteti jelentéstartalmukat. Juliska a belső gyermek" feminin aspektusát jeleníti meg, aki bízik intuíciójában és legyőzi félelmét, a boszorkányt a tűzbe vetve; Jancsi pedig a „belső gyermek" maszkulin oldalának jelképe, aki bizalmát a feminin aspektusba helyezi. Ennek eredményeképp kiszabadul, hogy valódi örömöt és boldogságot találjon.
Hol használjuk: Az alhas területén körben és a mellkas jobb oldalán.
Megerősítés: „Szerencsés és hálás vagyok, mert túllátok a dualitáson, és érzem az egységet önmagamban."

094. MICHAEL ARKANGYAL - HALVÁNYKÉK/HALVÁNYSÁRGA
 
Kulcsmondata: A tudatosság fejlődésével megérthetjük az intenzív igazságot.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Olyan személy, aki pontosan ismeri saját motivációit és terveit, s közben bízik a Sors vagy Isten általi vezettetésben. Képes meghallani Belső Mestere hangját, s ezért soha nem magányos. Erős hittel, elszántsággal rendelkezik. Egyéni akarata együttműködik az Isteni akarattal. Békés, harmonikus ember. Intelligens, sokat tanult, és sugárzik belőle az életöröm. Az élet nagy csapásai után is képes stabilan újra építeni önmagát. Ő az, aki mindig békét teremt környezete konfliktusaiból.
Kihívások: Talán nehézséget jelent neki döntéséket hozni, mert szeretne minden elvárásnak megfelelni. Hatalommal kapcsolatos kihívásokkal küzd. Ezek valószínűleg az apával kapcsolatos, még fel nem oldott, múltbéli tapasztalatokból erednek. A féltékenység, az érzelmi zavarodottság és az esetleges önbizalmi, önértékelési nehézségek komoly szenvedést okozhatnak neki. Könnyen elveszti hitét.
Az üveg segítsége:
•    Megnyitja szívünket a béke és az együttérzés felé.
•    Őszinteséget, igazságosságot hoz életünkbe.
•    Segít legyőzni különböző apával, vagy hatalommal kapcsolatos kihívásokat.
•    Megnyitja szívünket egy magasabb szintű szeretet felé.
•    Támogatja az elengedés folyamatát.
•    A remény állapotából a hit állapotába juttat el.
•    Erősíti hitünket, vagy visszaadja azt, ha úgy érezzük kilátástalan a helyzetünk.
•    Ez az üveg az Arkangyalsorozat első darabja. A 8as üveg intenzívebb változata. Kérem, vizsgálja meg az ott írottakat.
•    Kapcsolatban áll Mihály Arkangyallal, aki kardja segítségével megszabadít a múlt béklyóitól és rámutat a helyes irányra.
 Hol használjuk: A has és a torok területén körben a törzsön.
Megerősítés: „Ahogyan elfogadom magam, érzem, hogy szívem kitágul. Érzem a mély kapcsolódást a Földdel, és megélem mindazt, amit felajánl nekem."

095. GÁBRIEL ARKANGYAL - MAGENTA/ARANY
 
Kulcsmondata: Az üzenethordozó a csillagokból, akivel kapcsolatba kerülve megérthetjük valódi feladatunkat.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Rengeteget dolgozott már önismeretén és ezért nagyon jól ismeri önmagát. Egyenes és erős. Olyan ember, akire mások számíthatnak. Ugyanakkor nagyon érzékeny, empatikus személy és jó tanácsadó. Figyelmet fordít az élet apró örömforrásaira, ezért áldottnak, elégedettnek érzi magát. Megtalálta élete valódi értelmét s ennek valóra váltásán dolgozik. Szeretetben, harmóniában él környezetével. Minden tettét gondosan és melegséggel végzi. Valaki, aki életének egyik nagy változásán esik át.
Kihívások: Valaki, aki mély félelmektől és lelki zűrzavartól szenved.  Úgy érzi nem eléggé hű önmagához. Sok megrögzött szokásnak, ill. viselkedésmintának a rabja. Az üveg jelezhet elfojtott dühöt és frusztrációt is. Valaki aki gyermekkori rossz tapasztalatai miatt nehezen épít családot.
Az üveg segítsége:
•    Az igaz aura kapcsolatba kerül a misztikus forrással.
•    Általa felismerjük, hogy csupán akkor juthatunk el az emberiség szeretetéhez ha szeretjük önmagunkat.
•    Ajándéka az apró dolgok szeretete és bölcsesség, hogy kapcsolatba kerüljünk ezekkel.
•    Bizalmat épít önmagunk és az emberek felé.
•    Megszabadít régi, irreális félelmeinktől.
•    Az intellektuális tudást bölcsességgé alakítja.
•    Nehéz érzelmi helyzetekben segít erősnek maradnunk.
•    Felszámolja régi szokásainkat, viselkedésmintáinkat.
•    Kielégíti határtalan szeretetigényünket.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat második darabja. Benne foglaltatik a Vörös/Arany, 40es üveg melynek információi itt is helytállóak.
Szeretet a nehéz időkben.
 Hol használjuk: Egy cseppet a fejtetőre és a köldök alatti hasi részen körben a törzsön.
Megerősítés: „Befogadom a bölcsességet és a szeretetet, s ezáltal beteljesedik bennem az Isteni akarat."

096. RAFAEL ARKANGYAL - KIRÁLYKÉK/KIRÁLYKÉK

 Kulcsmondata: Lehetőséget teremt, hogy fogalmaink testet öltsenek. Tisztán látni lényünk magasabb energiáit.
Az Arkangyal készlet és az Új évezred csakra készlet tagja
Ajándékok: Sokoldalú személy, aki kreativitását érzékei, érzékenysége fejlesztésére használja. Megfigyelőképessége csodálatra méltó, és különös érzékenységgel ismeri fel környezete igényeit. Valamilyen formában fejlesztő, gyógyító, tanító munkát végez. Jól kommunikál és képes erre másokat is megtanítani. Misztikus, spirituális tapasztalatokkal rendelkezik. Talán képes az álmokat is értelmezni, tisztánlátó, tisztánhalló, tisztán érzékelő, egyszóval látnoki képességek birtokában lehet. Mély béke jellemzi.
Kihívások: Gondot okoz neki az önfegyelem, gyakran szembe szegül a hatalmi pozíciót képviselő személyekkel (jog, rendőrség, tanár, apa) Rejtett düh, harag motiválják. Nehézségei lehetnek saját férfias aspektusaival is. Gyakran úgy érzi kiközösítik, vagy egyszerűen csak kívülálló marad.
Az üveg segítsége:
•    Az egyén és fensőbb énje közti kommunikáció.
•    A túlélési kihívások helyét felváltja a béke és a megértés.
•    Az a kevés kis rózsaszín a királykékben lehetőséget ad a megvilágosodásra is.
•    Kreativitással, új megoldásokkal ajándékoz meg nehéz helyzetekben.
•    A düh helyére a stabil akarat és a józan ész lép általa.
•    Segíti a meditáció, az álomfejtés és egyéb misztikus tevékenységek folyamatát.
•    Segíti azok munkáját, akiknek különlegesen sok együttérzésre van szükségük.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat harmadik darabja. Elősegítheti az érzékelések kitisztulását. Ha egy keveset a homlokra dörzsölünk, ez segíthet a látásban, hallásban, a bizalom növekedésében, a szaglásban és még a tapintásban is.
 Hol használjuk: A teljes hajvonalra, a szemöldökre és a lábfejekre.
Megerősítés: „Intuícióm erősödik, ahogyan tisztábban hallok, látok és érzek. Mindaz mi eddig rejtve volt, feltárul előttem."

097. URIEL ARKANGYAL - ARANY/KIRÁLYKÉK
 
Kulcsmondata: Tisztánlátás az életük valódi értelmét illetően. A szív mélyebb megértése.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Szereti a békét, boldog és bölcs. Ismeri élete tervét és eszerint él. Nagyon jó döntéseket hoz, akár spontán, akár hosszabb folyamat eredményeként. Támogat másokat, hogy ők is útjukon járhassanak, és képes biztonságérzetet nyújtani. Flexibilitása és optimizmusa irigylésre méltó. Külön adottsága, hogy gyakran válik mások múzsájává, vagyis inspirálja a művészeket, írókat, s önmaga is nagyon kreatív.
Kihívások: Nehézségei vannak önmaga elfogadásával, ezért gyakran küzd irigységgel, féltékenységgel. Mély félelmei vannak, főleg intuíciójának és megérzéseinek kifejezésétől fél. Rengeteg düh munkál benne, melyet ő maga sem ismer fel. Hajlamos a szenvedélybetegségekre. Meg kell vizsgálnia értékrendszerét. Szerénység és alázat mely elvezet a kívánt békéhez.
Az üveg segítsége:
•    Az arany sugár ősi bölcsessége megjelenik a tudat szintjén.
•    Tisztánlátás legmélyebb bensőnkbe. Legbensőbb esszenciánk tökéletesítése.
•    Segít felismerni és megélni életünk feladatát.
•    Megérteti velünk félelmeink okát és értelmét, így könnyebben válhatunk meg tőlük.
•    Segít manifesztálni ötleteinket, megvalósítani terveinket.
•    Segítségével képesek lehetünk mély örömet, boldogságot, és biztonságot találni.
•    Egyensúlyba hozza a fejet és a has területét, vagyis intellektuális és „emésztő" szerveinket.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat negyedik darabja. Ez a kombináció összerázva a smaragdzöldet adja, amelyben érintkezésbe kerülhetünk a világban teljesítendő szolgálatunkkal és rendeltetésünkkel.
 Hol használjuk: A teljes hajvonalra, a szemöldökre és a halántékokra; a szív és a napfonat tájékára.
Megerősítés: „A bölcsesség Fénye ragyog belsőmben. Érzem és tudatosítom a folyamatot, ahogyan a Szellem megnyilvánul szívemen keresztül."

098. SANDALPHON ARKANGYAL / MARGARET ÜVEGE - HALVÁNYLILA/KO
 
Kulcsmondata: Négy irányú energia kapcsolat: amint fent úgy lent, amint a jobb, úgy a bal oldalon. A belsőnkben rejlő gyermek angyallá nő fel.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Rengeteg öröm, vidámság, parttalan boldogság jellemzi ezt a személyt. Megérzései nagyon jók. Talán egy nagy változás folyamatában van, melyben a feltétel nélküli szeretetet, az elengedést és a megbocsátást tanulja éppen. Erre képes is, mert rengeteg hite és bizalma van. Gyakran tevékenykedik a köz érdekeiért, képes megváltoztatni családja, és nagyobb közösségek életét is. Empatikus, együttműködő és együttérző.
Kihívások: Még nem engedte el a múlt sebeit, melyek talán bántalmazásból, megaláztatásból erednek. Túl érzékeny, sérülékeny, ezért gyakran vonul magányba. Szenvedést okoz számára a viszonzatlan szeretet vagy szerelem érzése, úgy érzi sosem kap annyit, mint amennyit ad. Nehezére esik lehorgonyozni, mert lételeme a változás. Emiatt néha megbízhatatlanná válik.
Az üveg segítsége:
•    Képes a kölcsönös pozitív egymásrautaltság érzését kialakítani.
•    Segít, ha alkalmazkodási, beilleszkedési nehézségeink vannak.
•    A negativitások átalakítása tudatos szinten, miközben egy újfajta együttműködésbe léphetünk lényünk legmélyebb szintjével.
•    Kapcsolatba kerülhetünk a Földdel, az Új Krisztus tudatosság megjelenése a Földön.
•    Ha életünk komoly változáson megy keresztül, segít stabilnak, kiegyensúlyozottnak maradnunk a folyamatban.
•    Inspirálja a zenészeket, zeneszerzőket, mert Sandalphon Arkangyal a zene nyelvén kommunikál velünk.
•    Segíti az ima, meditáció folyamatát.
•    Végtelen örömet, gyermeki felszabadultságot hoz.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat ötödik darabja. Segítheti a Cranioszakrális munkát.
 Hol használjuk: A fejtetőre és az alhasra.
Megerősítés: „Elmélyülnek spirituális folyamataim, miközben kapcsolatba kerülök belső csillagommal. A lelkemben fejlődő gyermek angyallá cseperedik."

099. TZADKIEL ARKANGYAL - HALVÁNY OLAJZÖLD/RÓZSASZÍN
 
Kulcsmondata: Újabb lépést tenni szívünk megnyitásával, közelebb kerülünk valódi életcélunkhoz.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Egy igen fejlett személyiség, aki megtapasztalta és nagyon jól alkalmazza lénye nőies, feminin aspektusait. Együttműködik, miközben vezet. Elfogadta önmagát feltétel nélkül, ezért képes ugyanezt megtenni másokkal szemben is. Szabad, független gondolkodású személy, aki nagy reformokat indít el környezetében. Fontos számára az őszinteség és az igazság. Erős hittel rendelkezik, mindig optimista, ezáltal másokat is lelkesít. A Remény és a Hit kulcsfontosságú üzenete sugárzik lényéből.
Kihívások: Múltbéli rossz tapasztalatok mérgezik kapcsolatait, nehezen mond nemet, ezért úgy érzi kihasználják. Gyakran keseregek, panaszkodik. Bizalmatlan, és sokszor reménytelen.
Az üveg segítsége:
•    Segít az élet vizébe lépni.
•    Általa képesek vagyunk elengedni irreális elvárásainkat, így több öröm, Fény, és könnyedség kap teret életünkben.
•    Szeretet nyílik a világra.
•    A szexuális problémák feloldása, melyek irreális elvárásokból származnak.
•    Javítja a memóriát.
•    Kiváló segítséget nyújt gyógyítóknak, miközben másokkal foglalkoznak.
•    A részvét és a megbocsátás képességét is fejleszti.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat hatodik darabja. Elősegítheti, hogy kapcsolatba kerüljünk önmagunk valódi mivoltával, hozzáférjünk igazi küldetésünkhöz.
 Hol használjuk: Közvetlenül a napfonat felett, övben a törzs körül. A gerincoszlop aljára is, és a medenceövön körben.
Megerősítés: „Ebben a pillanatban szabad vagyok."

100. METATRON ARKANGYAL - TISZTA/MÉLYMAGENTA
 
Kulcsmondata: A Fény az árnyékra vetül. Új rálátás belső világunkra.
Az Arkangyal készlet és a Mentő készlet tagja
Ajándékok: Olyan személy, aki sok szenvedésen van túl, ezért képes megérteni a szenvedés minőségét. Nagyon jó terapeuta, vagy segítő. Feldolgozta, elengedte régi kihívásait. Gondolkodása tiszta, egyenes. Értékeli az élet apró örömeit, mindenben meglátja a szépet. Jó író, vagy költő, írásai reálisak, ébresztő, megvilágosító jellegűek. Kiegyensúlyozott ember, aki otthon van a materiális dolgokban és a misztikus tudományokban egyaránt.
Kihívások: Nem mer szembenézni árnyékaival, fél, hogy lelke mélyén fájdalmat talál. Szenvedései miatt sok ki nem sírt könny, régi sérülés bujkál melyeket önmaga elől is titkol. Hajlamos titkolózni, fél az elutasítástól. Mélyen fél a haláltól. Nem szereti a konfrontációt, ezért hajlamos elviselni bármit akkor is, ha ez érdekeivel szemben áll.
Az üveg segítsége:
•    Alkimista lehetőség a teljesség elérésére.
•    A szenvedés legmélyebb szintjeinek gyógyítása.
•    Segít elengedni legmélyebb félelmeinket.
•    Ha nehéz szembenéznünk azzal, amit árnyék takar, ha nehéz az önmagunkban rejlő igazságot meglátni, a saját tudattalanunkban lévő erőket megérteni, akkor ez az üveg segíthet Fényt vetíteni minderre.
•    Segíti a belső kapcsolatokat, megláttatja velünk azt, amit a legnehezebb látni.
•    Segíti tisztázni érzéseinket, és őszinteséggel ajándékoz meg.
Ez az üveg az Arkangyalsorozat darabja az AuraSomában. Metatront az Arkangyalok királyaként határozzák meg és a Kánaán angyalaként. Ő kapcsolja össze a Mennyet a Földdel. Adottságai közé tartozik, hogy visszahelyez bennünket a saját Lényünkkel való igazi együttműködés állapotába.
 Hol használjuk: A testen bárhova alkalmazható; különösen hatásos a tarkón, a nyakon és a halántékvonalon körben. Úgy is lehet alkalmazni, mint a reflexológiában szokás (a talpakon).
Megerősítés: „Fényt vetítek árnyékaimba, így igent mondok mindarra, amit eddig önmagam előtt is titkoltam."