Egyensúlyüvegek 61-80

 

061. SANAT KUMARA ÉS LADY VÉNUSZ KUMARA - HALVÁNYRÓZSASZÍN/H
Kulcsmondata: Feloldani a kettősséget önmagunkban a legmélyebb szinten. Az univerzális Anya/Apa Isten.
A Mester készlet tagja
Ajándékok: Kedves és előzékeny személy. Ismeri képességeit, és azokat jól hasznosítja a közösség érdekében is. Igazi közösségi szereplő, aki sokat tesz a kollektíva érdekeiért. Kitűnő szervező, jó író és tanár. Eredményesen használja a meditációs és vizualizációs technikákat. Boldog, kiegyensúlyozott szexuális életet él. Mély örömmel és boldogsággal teli. Gondoskodó nemcsak önmagával, de másokkal szemben is. Felismerte a szimbiózis fontosságát, vagyis a kölcsönös egymásra utaltságot.
Kihívások: Túlságosan vágyik a szeretetre, ezért gyakran kiszolgáltatja érzéseit. Félelmekkel és szorongásokkal küzd, ha egyedül kell lennie. Elhagyatottnak, magányosnak érzi magát. Úgy érzi, nem ismeri szüleit, s ez lehet, hogy valóban is így van (árva). Hajlamos a függőségekre, komoly sérüléseket szenvedett el az életben.
Az üveg segítsége:
•    Segít egy magasabb energiaszintre lépni.
•    Megérteti velünk szenvedéseink okait és értelmét.
•    Nagyon hasznos lehet, ha gondjaink vannak a kapcsolatteremtéssel.
•    Felszínre hozza mély félelmeink okát.
•    Ha a múltban szüleink, tanáraink ügyetlennek, érdemtelennek tartottak minket, s ebből eredően most önbizalmi nehézségeink vannak, ez az üveg kiválóan segít levetkőznünk azokat.
•    Újraépíti a családról alkotott véleményünket.
•    Ez a kombináció a Vénusz energiájával függ össze.
•    A 40es üveghez tartozó magyarázatot is érdemes fellapozni, mivel a 61es üveg annak intenzívebb változata.
 Hol használjuk: A törzsön körben a teljes hasi tájékon.
Megerősítés: „Tanulok az életem nehézségeiből. Látom a kihívások által felajánlott ajándékokat, és megértem, hogy minden személyes veszteség egy transzformációs nyereség."

062. MAHA CHOHAN - HALVÁNYTÜRKIZ/HALVÁNYTÜRKIZ
Kulcsmondata: Fény vetül az individualizáció útjára. A szív kommunikációjának tisztasága.
A Mester készlet tagja
Ajándékok: Egész életét az inspiráció, az ihlet és a megérzések irányítják. Kapcsolatban áll Belső Mesterével. Nagyon jól képes kifejezni érzéseit mind szavakban, mind művészetek útján. Fest, énekel, táncol, tehetséges ember. Mégis szerény és alázatos. Ahol tud segít. Kedveli az ásványokat, jól ismeri őket. Lételeme a tenger, és a tiszta levegő. Szoros kapcsolatban áll tudatalattijával. Jó számítógépes szakember vagy író, előadó. Képes meghallgatni másokat, és tanácsaival segíteni őket.
Kihívások: Gyakran bünteti önmagát ok nélkül. Fél teret adni érzéseinek, úgy érzi nevetségessé válhat. Hajlamos a csalódásokra, mert illúziói vannak az emberekkel kapcsolatban. Semmit nem fejez be, mert mindent akar egyszerre. Korlátozzák saját elvei, megszilárdult, szinte megfagyott érzései. Nehezen szabadul a múlt szívügyeitől. Szinte képtelen beszélni az érzéseiről.
Az üveg segítsége:
•    Kapcsolatot teremt az intellektus és a spiritualitás között.
•    Támogatja a kreativitást és érzelmi életünk kifejezését.
•    A tanítók tanítója. A szív szaván keresztül tanít.
•    Megszabadít félelmeinktől, régi beidegződésektől.
•    Lehetővé teszi, hogy magasabb szintre lépjünk, ahonnan tisztábban látjuk saját helyzetünket.
•    Javítja a külsőbelső párbeszédet.
•    Oldja gátlásainkat.
•    Kreativitással, teremtő erővel tölt fel.
•    Átlendít a múlt akadályain.
•    Enyhíti szerelmi csalódásainkat, hogy újra meg merjük nyitni szívünket.
•    Erősíti az összetartozás érzését.
•    Segít, hogy felelősséget vállaljunk gondolatainkért, érzéseinkért.
•    Az Uránusz princípiumhoz kapcsolódik. Érdemes fellapozni a 43as üvegnél írottakat, mivel minden, ami arra az üvegre vonatkozik a 62es üvegre is áll, intenzívebb formában.
 Hol használjuk: A törzsön körben a mellkasi tájékon, és a teljes toroknyak tájékra.
Megerősítés: „Hálával a szívemben haladok az élet áramlásával."

063. DJWAL KHUL & HILARION - SMARAGDZÖLD/HALVÁNYZÖLD
Kulcsmondata: A valódi igazság megértése amint átadjuk önmagunkat környezetünknek.
A Mester készlet tagja
Ajándékok: Nyitott szellem, folyton kutat és fejlődik. Felvállalja az igazságot akkor is, ha néha ez kellemetlen. Mindig a megfelelő helyen van a megfelelő időben. Sikeres ember, aki élvezi munkája gyümölcsét. Minden helyzetben megtalálja a megfelelő választ. Jó döntéseket hoz, mert több szemszögből képes megvizsgálni a dolgokat. Idealista, közben mégis két lábbal áll a földön. Adakozó, segítőkész, akit érdekel az idegenek sorsa is. Szívesen vesz, részt tudományos kutatásokban az emberiség céljaiért. Képes nagy érzéseket integrálni, és mások érzéseire hangolódni. Nagyon kitartó, tudja hová tart, és hogyan juthat el oda.
Kihívások: Hajlamos sötéten látni a dolgokat. Sokszor érzi magát bezárva, korlátozva. Elutasítja az új ismereteket, úgy érzi eleget tud, talán többet is másoknál. Nehezen osztja be az idejét, mindig kapkod, rohan. Úgy érzi elkésik valahonnan. Gyakran zavarodott, nehezen hoz döntéseket.
Az üveg segítsége:
•    Segít megérteni életünk feladatát.
•    Bátorságot ad minden szinten, segít újrakezdeni és megnyitja a szívet.
•    Békét hoz életünkbe és a szinkronicitás élményét.
•    Segít „megfelelő helyen lenni a megfelelő időben".
•    Enyhíti a bezártságérzéssel, tériszonnyal kapcsolatos nehézségeket.
•    Megnyitja az öröm kapuját, hogy szabadnak érezzük magunkat.
•    Segít úrrá lenni félelmeinken.
Ez az egyetlen üveg a Mestersorozatban, amelyiknek nincs közvetlenül társítható kvintesszenciája, bár a Djwal Khulnak és a Hilarionnak van különkülön. Vicky Wall azt mondta: „Az ok, amiért két Mester tűnik fel ebben a kombinációban azzal az úttal függ össze, amit az emberiség korunkban jár a napfonat és a szív smaragdja között."
 Hol használjuk: A mellkason körben.
Megerősítés: „A megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben, és helyesen cselekszem."

064. DJWAL KHUL - SMARAGDZÖLD/TISZTA
Kulcsmondata: A kutatók mestere. A keresés igazsága. Keress, és találni fogsz!
A Mester készlet tagja
Ajándékok: Szenvedélyesen kutatja az igazságot. Tisztában van vele, hogy csupán egyetlen dolog állandó, a változás maga. Flexibilis, hajlékony, alkalmazkodóképessége kiváló. Tudja, hogy az egész élet tanulási folyamat. Saját maga irányítja sorsát, de hisz az elrendeltetett végzetben. Érdeklik a természettudományok, az asztrológia. Kutató elme. Misztikus képességeit az emberiség szolgálatában használja. Életét az együttérzés és a szeretet vezérlik. Az igazság elkötelezett híve.
Kihívások: Nagyon fél a csalódásoktól. Kötődik anyagi javaihoz, ezért fél a változásoktól. Gyakran érzelmi alapon dönt, ezért becsaphatják, s ettől bizalmatlanná válik. Érzelmileg sérülékeny, mert múltbéli rossz tapasztalatait nem engedte el. Tisztáznia kell szívügyeit, s elsősorban önmagához kell őszintének lennie ahhoz, hogy megértse szenvedései okát.
Az üveg segítsége:
•    Segít elfogadnunk és megértenünk a változásokat.
•    Megérthetjük általa az objektív igazságot a szubjektív vélemény helyett.
•    Megtisztítja személyes terünket, így tisztábban érthetjük a valódi irányt és célt.
•    Segít megértenünk az élet körforgásának, (születés és a halál) értelmét.
•    Segít, hogy tapasztalataink által jobban használjuk bölcsességünket.
•    Új irányt és célokat találhatunk általa.
•    Segít őszintébbnek lennünk magunkhoz és másokhoz is.
•    Oldja a dühöt és a feszültséget.
•    Megtisztítja tudatalattinkat.
•    Érzelmi változásaink során biztonsággal, bizalommal tölt fel.
•    Hasznos azoknak, akik az élet rejtett misztikumait, szimbólumait kutatják: asztrológusoknak vagy a színek mélyebb jelentését kutatóknak.
Hol használjuk: Körben a mellkason.
Megerősítés: „Az igazság bennem van. Érzem, ahogyan a föld energiája megnyilvánul szívemben."

065. FEJEM AZ ÉGBEN, LÁBAM A FÖLDÖN - LILA/VÖRÖS
Kulcsmondata: Az egyensúly mély szintje. Energia hogy kifejezzük a szolgálatot.
Ajándékok: Az üveg neve igen beszédesen jellemzi ezt a személyt. Olyan ember, aki egyszerre van otthon a materiális világ és a spirituális szférák területén is. Érti a változást mely körülveszi, tudja mikor mit tegyen ahhoz, hogy megvalósítsa álmait. Az erkölcs és a szabadság sokat jelent számára. Rendkívül erős, ezt környezete is érzi. Sokan támaszkodnak rá. Anyagi gondjai nincsenek, mindig stabil érzelmi és anyagi szinten egyaránt. Intuitív, spirituális ember, aki másokat is képes spiritualitásukhoz elvezetni. Segít másoknak az önismeret útját járni.
Kihívások: Könnyen dühbe gurul, gyakran túl szenvedélyes, és ilyenkor meggondolatlanul dönt. Ha elfojtja haragját, könnyen frusztrált lehet. Nehézségei vannak a hatalmi pozícióban lévő személyekkel szemben. Nem elég kitartó. Könnyen megsértődik, és nehezen bocsát meg. Időnként kapkod, ilyenkor kisebb balesetek érik.
Az üveg segítsége:
•    „Fejem az égben lábam a földön."
•    Segíti az átalakulást, a Föld gyógyító szolgálata felé.
•    Meditáció előtt és után kiválóan segíti a „földelődés" folyamatát.
•    Fokozza misztikus élményeinket.
•    Közelebb hozza céljaink beteljesítését.
•    Felfrissít, energiával tölt fel.
•    Kiegyensúlyozza szexuális energiáinkat.
•    Csillapítja a dühöt, haragot.
•    Segít megszabadulnunk frusztrációinktól.
•    Reakció helyett megfontolt lépésekre ösztönöz.
 Hol használjuk: Az alapcsakra és a hajvonal területén.
Megerősítés: „Tudom, hol járok és merre tartok. Mielőtt cselekszem megállok egy pillanatra."

066. A SZÍNÉSZNŐ - HALVÁNYLILA/HALVÁNYRÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Hogy képesek legyünk látni önmagunk és mások szerepét a Föld színpadán.
Ajándékok: Békeszerető, bátor és vidám. Igyekszik minél szebb környezetet teremteni. Szívesen szolgálja mások érdekeit. Hűséges, őszinte ember. Rendelkezik a feltételnélküli szeretet és együttérzés képességével. Jól érzi a fizikai és spirituális közötti egyensúlyt. Gyakran tart önvizsgálatot, tanul, fejleszti képességeit. Kitűnően használja hatodik érzékét. Flexibilis, gyakran változtatja szerepköreit, az adott feladat érdekében.
Kihívások: Túlságosan érzékeny, könnyen sérül. Hamar feladja a küzdelmeket, kerüli a konfrontációt. Nehezen mond nemet, ezért sokszor kihasználják. Gyermekkorában sok konfliktusa lehetett szüleivel. Idealista, időnként túl magasak az elvárásai. Sokszor úgy érzi hogy csalódás vár rá, ha változások veszik körül. Gondjai lehetnek a női szerepkör elfogadásával. Nehezen kötelezi el magát emberi kapcsolatokban. Hajlamos a magányba menekülni.
Az üveg segítsége:
•    Körülvesz szépséggel.
•    Amikor a valódi szolgálat képessége megjelenik életünkben, akkor a feltétel nélküli szeretet egyensúlyba kerül a gyógyító energiákkal.
•    A színészeket kapcsolatba hozza az eljátszandó szerep lényegével. Shakespeare azt mondta: „Színház ez a világ, a férfi és nő itt csupán szereplő. Bejönnek ők mind, azután kimennek, s közben egy személyre több szerep jut."
•    Ez a kombináció segít megértenünk az önmagunkban tartott feszültségeket.
•    Megmutatja saját belső szépségünket, az önszeretet képességét.
•    Megérteti velünk, hogy a szolgálat a szabadság útja.
•    Erőt ad ahhoz, hogy beteljesítsük küldetésünket.
•    Megbékít a szerelem energiájával, bizalmat ébreszt párunk felé.
•    Általa tisztábban, látjuk szüleinket teljes valójukban.
•    Elősegíti a gyermekkori sérelmek feldolgozását.
•    Megbékít a nőiesség, anyaság kérdéseivel.
 Hol használjuk: Az alhas, méh területén körben és a hajvonalon.
Megerősítés: „Boldog vagyok, hogy felismerem saját és mások szerepét és annak jelentőségét."

067. SZERETET FÖNTRŐL - MAGENTA/MAGENTA
Kulcsmondata: Az apró dolgok szeretete. Mikor felismerjük, hogy Isten az apró dolgokban van.
Az Új évezred csakra készlet tagja
Ajándékok: Kreatív személy. Egész életében másokat szolgál, s ezért legtöbbször nem vár el semmit. Magasabb, égi célok vezérlik. Érti, hogy az életben az apró dolgok a kis események a legfontosabbak, s eszerint értékeli őket. Megérti társait, elnéző az emberekkel szemben. Szeretete jóval több, mint egyszerű rokonszenv. Környezettudatos, talán környezetvédő. Hűséges és megbízható. A kötelességén túl is teljesít. Sok benne a szeretet, melyet megoszt minden teremtett lénnyel. Növényekkel, állatokkal, gyerekekkel, és a bolygóval egyaránt jól bánik.
Kihívások: Gyakran túlhajszolja magát, nagyon sokat vállal. Könnyen csalódik az emberekben, néha kifejezetten naiv. Túlzottan vágyik a szeretetre, szinte semmilyen kapcsolat nem elégíti ki szeretet igényét. Nehezen talál időt önmaga számára. Illúziókat kerget, problémái lehetnek a praktikus dolgokkal, földeléssel.
Az üveg segítsége:
•    Segít cselekvő módon megélnünk spiritualitásunkat.
•    Egy erős szeretetüveg, melyben a lágyság szinte szenvedéllyé erősödik. Az Isteni Szeretet szolgálattá nemesül.
•    Segítheti az összes csakra jobb működését.
•    Támaszt nyújt az élet egy új fejezetének kezdetekor.
•    Segít megélnünk az áldottság, elégedettség állapotát.
•    Erősíti hitünket.
•    Segít hogy ne akarjuk magunkat mindig másokhoz hasonlítani.
•    Javítja a koncentrációs képességet és a meditációs élményeket.
•    Oldja a szomorúságot, a szeretethiányt.
•    Segít, hogy reálisan lássuk önmagunkat, ne legyünk túl szigorúak magunkhoz.
Hol használjuk: Bárhol a testen.
Megerősítés: „Hálával a szívemben várom, hogy az Isteni megnyilvánuljon rajtam keresztül."

068. GÁBRIEL - KÉK/LILA
Kulcsmondata: A béke és kiteljesedés Angyala, a spirituális tisztánlátás üzenethordozója.
Ajándékok: Tehetséges művészlélek. Magasabb eszméket képvisel mindennapi világunkban. Lehet hogy gyógyító, vagy szociális munkás, esetleg pap vagy lelkipásztor. Jó szervező, remekül kommunikál, és jól bánik az emberekkel. Türelmes, kitartó, mindig tudja mire kell odafigyelnie. Médiumi képességekkel rendelkezik. Kedveli a rendhagyó kapcsolatokat, nagyon fontos számára a barátság. Békét teremt maga körül. Képes spiritualitását és intuícióját kommunikálni. Szereti az új ötleteket. Egy nyugodt ember, akinek sok energiája van a dolgok megvalósításához.
Kihívások: Sokszor hamarabb beszél, mint gondolkodik. Érzéseit titkolja, ezért gyakran érzi magányosnak magát. Időnként éretlenül viselkedik. Gyakran kerül összetűzésbe apjával és más hatalmi figurákkal. Nincs túl jó kapcsolata a pénzel, ezért anyagi nehézségei adódhatnak. Azt gondolja, ha erősnek tűnik nem sebezhető. Hordozhat magában sértődöttséget vagy más frusztrációkat.
Az üveg segítsége:
•    Békét és spirituális megértést kínál.
•    A gyógyító energiák kommunikációja.
•    Ez a kombináció elősegítheti érésünket a kapcsolataink vonatkozásában, hogy meglássuk bennük saját fejlődésünk lehetőségét.
•    Javítja kapcsolatteremtő képességünket.
•    Csendet, rendet teremt lelkünk háborgó pillanataiban.
•    Segít formába önteni gondolatainkat, mielőtt beszélni kezdünk.
•    Erősíti a szervezőkészséget és a vezetői képességeket.
•    Segít megbékélnünk az apával, vagy a hatalmat képviselő személyekkel.
•    Ha az üveg a harmadik helyen szerepel, ez azt jelezheti, valami új és váratlan fordulat vár ránk a közeljövőben
 Hol használjuk: A nyak/torok köré és a hajvonalra.        
Megerősítés: „Képes vagyok kiteljesedni és befejezni amit elkezdtem, hogy aztán újat kezdhessek."

069. HARANGSZÓ - MAGENTA/TISZTA
Kulcsmondata: A megtisztulás, mint a föntről áradó szeretet eredménye. A megtisztuláshoz az apró dolgok szeretete vezet. Jelen lenni.
Ajándékok: Egy karizmatikus, sikeres ember, akinek Fénye sugárzik. Szeretet és részvét árad belőle. Kreatív személy, aki megtölt minden apró dolgot a rajta keresztüláramló szeretettel. Lételeme a család és a kisebb közösségek. Ismeri élete valódi célját, s mindent megtesz ennek megvalósulása érdekében. Gyakran támogat karitatív szervezeteket, önmaga is rengeteg segít családjának, barátainak.
Kihívások: Meglehetősen szélsőségesen viselkedik, gyakran annyira segíteni akar másokon, hogy rájuk telepszik. Nem elégedett a felé irányuló szeretettel, ezért gyakran sérül. Nehezen látja tisztán saját helyzetét, sokszor ok nélkül szenved. Régebbi szenvedéseit még nem dolgozta fel. A ki nem sírt könnyek kifakítják a szívét.
Az üveg segítsége:
•    Felébreszti a szeretet erejét.
•    Segít tisztán látni vágyainkat.
•    Egyfajta dinamikus, tisztító szeretetet ébreszt.
•    Segíthet bennünket arra összpontosítani, ami előttünk áll.
•    Fegyelmezetté tesz, erősíti az önkontrollt.
•    Segíti a családi és baráti konfliktusok helyreállítását.
•    Betölti az érzelmi viharokat követő űrt.
•    Segít helyreállítani életünket nagy krízisek után.
•    Felhozza lelkünkből a mélyen eltemetett fájdalmakat, hogy örökre megszabaduljunk tőlük.
•    Különböző elfojtásokkal kapcsolatos szexuális problémákon is képes javítani.
 Hol használjuk: Bárhol a testen.
Megerősítés: „A polaritásban megtalálom életem egyensúlyát."

070. TÜNDÖKLŐ LÁTOMÁS - SÁRGA/TISZTA
Kulcsmondata: Tisztábban és nyitottabban látni a nagyobb képet. Tudást szerezni a fénnyel kapcsolatban.
Ajándékok: Őszinte ember. Érzékeny és okos. Nagyon érdekli a történelem, a múlt, a filozófia. Sokat tanul, fejleszti képességeit. Szeret meditálni, igyekszik mindig tisztán gondolkodni, tisztán értékelni a helyzeteket. Tisztán látja önmagát is. Türelmes másokkal szemben. Misztikus tapasztalatokkal rendelkezik, melyeket szívesen oszt meg. Önvalóját szemügyre véve képes felfedezni elméje világosságát és így kiküszöböli a zűrzavart. Intelligens személy, aki érti a szenvedés lényegét, így képes másoknak segíteni.
Kihívások: Félelmek és szorongások gátolják, hogy élvezze azt, amit az élet nyújthat. Nem engedi másoknak, hogy „átlássanak rajta," bizalmatlan. A saját félelmei azok, melyek a legtöbb szenvedést okozzák. Nem használja ki képességeit, gyakran él visszavonult életet. Időnként kérkedik tudásával. Kioktató, sokszor túlértékeli önmagát.
Az üveg segítsége:
•    Segít megélnünk a tisztánlátás élményét.
•    Örömöt hoz személyes gondolati fejlődésünkbe.
•    A tanulás, valódi fejlődés élményét segíti elő.
•    Kapcsolatot épít más dimenziókkal.
•    Örömet, vidámságot, humort csempész életünkben.
•    Hatásos különböző zavarodott érzelmi helyzetek megoldására.
•    Megnyitja a belső bölcsesség kapuit.
•    Enyhíti a magány érzését, önelemzésre késztet.
•    Segít feldolgozni a tanult információkat, így vizsgák előtt nagyon hatékony.
Hol használjuk: A napfonat tájékon körben a törzsre.
Megerősítés: „Megnyílok az öröm felé és látom, hogy a Fény keresztül árad rajtam."

071. ESSZÉNUS ÜVEG 2 / A LÓTUSZ ÉKKÖVE - RÓZSASZÍN/TISZTA
Kulcsmondata: Felelősséget vállalni gondolatainkért és érzéseinkért, megnyitja a Fény kapuit.
Ajándékok: Jó megérzései vannak, nagyon érzékeny ember. Kreatív, és empatikus. Született ápoló, rendkívül segítőkész. Kedves és figyelmes. Legtöbbször önzetlenül viselkedik. Érti, hogy önmaga formálja életét. Kitartó, hűséges. Képes segítséget, szeretetet nyújtani ebben a földrajzi távolság sem akadály számára. Elfogadja, ismeri önmagát. Tele van mások iránti szeretettel, törődéssel és melegséggel. Körültekintő, alapos ember, aki megbékélt önmaga feminin aspektusaival. Az anyaság, a nőiesség számára szent dolog.
Kihívások: Gyakran úgy érzi, nem szeretik. Nem szereti a vizsgahelyzeteket, ilyenkor elbizonytalanodik. Önbizalmi nehézségekkel küzd. Nem tanul a hibáiból, újra és újra kiszolgáltatja érzéseit. Nem gondoskodik saját igényeiről, s ennek következtében sokat szenved. Visszatartja könnyeit. Attól fél, hogy nem ismerik el. Hajlamos letagadni érzéseit, mert fél hogy mások kihasználják. Küzdhet a harag és sértődöttség témáival.
Az üveg segítsége:
•    Önelfogadás.
•    Lágy óvás, törődés. Tiszta szeretet.
•    Megszabadít félelmeinktől melyek a megélhetéssel, életben maradással kapcsolatosak.
•    Erősíti a női erényeket, mint az intuíciók, empátia, beleérző képesség, befogadókészség.
•    Fokozza érzékenységünket.
•    Erősíti az önmagunk iránt érzett szeretetet.
•    Növeli öngyógyító és gyógyító erőnket.
•    Oldja a magánytól való rettegést.
•    Gyöngédebbé teszi szexuális életünket.
•    Ez a kombináció kapcsolódhat esszénusi inkarnációkhoz. Segítheti a cranioszakrális terápiát.
 Hol használjuk: Az alhasi tájékon körben a törzsre (alapcsakra). Kiegészítésképp egy cseppet a fejtetőre is tehetünk.
Megerősítés: „A csendben meghallom Isteni énem."

072. A BOHÓC / PAGLIACCI - KÉK/NARANCS
Kulcsmondata: A valódi öröm kommunikációja bensőnkből.
Ajándékok: Rendkívül öntudatos személyiség. Pontosan tudja mire van szüksége. Minden szempontból felnőtt ember. Rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Lenyűgözi környezetét. Ösztönös megérzései szerint él, és ezek gyakran fejeződnek ki valamilyen művészeti formában. Bármivel is foglalkozik, nagyon szereti azt. Kiváló kapcsolatterapeuta vagy szexuálterapeuta válna belőle. Képes adni és kapni. Jó humora van, és remekül kommunikál. Harmóniában él önmagával és a világegyetemmel. Valaki, aki a parttalan derű és boldogság lényegét tudja közvetíteni.
Kihívások: Mély megrázkódtatáson eshetett át, amiről még mindig képtelen beszélni. Hajlamos a szenvedélybetegségekre. Párkapcsolataiban általában alárendeli akaratát, legtöbbször nehézségei támadnak a lángoló szerelem elmúltával. Gyermeki dac munkál benne, nem akar senkinek „szót fogadni". Nagyon függ mások véleményétől. Ahhoz, hogy nyugalmat találjon, szükséges legyőzni a múlttól való félelmét. A humorérzék hiánya. Képessé kell válnia arra, hogy önmagán vagy az elé kerülő élethelyzeteken nevetni tudjon.
Az üveg segítsége:
•    Segít megvigasztalni a „szomorú bohócot".
•    Élénkíti ösztöneinket és segít, hogy jobban hallgassunk megérzéseinkre.
•    Mély boldogságot, elragadtatást hoz.
•    Nyugtató hatású, segít feldolgoznunk misztikus élményeinket.
•    Megérteti velünk az alázat fontosságát.
•    Tudatosabbá tesz.
•    Segíti a különböző személyiségrészek integrálását.
•    Elvezet saját érzelmi szükségleteink megértéséhez.
•    Erősíti az egyenlőség érzését párkapcsolatainkban.
•    Segíti a különböző múlt béli, szexualitással kapcsolatos traumák feldolgozását.
•    Kapcsolódik a genetikai adottságainkhoz, segít megértenünk azokat.
•    Úgy tartják, ez a kombináció megváltoztatja a sejtszerkezetet, s így segíthet öröklött betegségeknél vagy genetikai betegségeknél.
•    Segít harmóniát teremteni saját ösztöneinkkel.
Hol használjuk: A torokcsakra és az alhas területén körben.
Megerősítés: „Értékelem a belső gyermeket magamban, mert „csak a gyermekek nyernek bebocsátást Isten országába."

073. CHANG CU - ARANY/TISZTA
Kulcsmondata: Kapcsolat az inkarnációs csillaggal, hogy megérthessük életünk célját és adottságainkat.
Ajándékok: Független, alkotó személyiség. Végtelenül tudatos, erős szellem. Képes formába önteni misztikus tapasztalatait. Igazi mester. Jól kezeli félelmeit, tisztán érti őket. Rengeteget dolgozik azon, hogy egyre jobban ismerje önmagát és a világegyetemet. Képes nagyon jó hangulatot teremteni maga körül, szereti szórakoztatni környezetét. Megértette, hogy annál gazdagabb, minél többet ad másoknak. Valaki, aki tudatában van a bölcsességnek, és megvan a tisztánlátása ahhoz, hogy jól hasznosítsa azt.
Kihívások: Féltékenység és irigység gyötrik. Túlságosan materialista, sokat ad a külső értékekre és ez a belső értékek rovására megy. Rejtett, mély félelmek okozzák zavarodottságát. A mindenben a tökéletességet keresi, nem éri be az élet által felkínált apró örömökkel. Önbizalmi nehézségei lehetnek gyermekkori sérülésekből adódóan.
Az üveg segítsége:
•    Segít mélyre nézni, és mélyen megérteni.
•    Minél több bölcsesség jut a tudatos elmébe, minél tisztábban látunk, annál több Fény ragyog életünkben.
•    Segít megemészteni minden felénk áramló dolgot úgy információt, mint érzéseket vagy ételt.
•    Segíti az élmények integrációját.
•    Ráébreszt arra, mi az amit igazán tudunk, tudhatunk.
•    Segíti az egészséges önbizalom kialakulását.
•    Elvezet a belsőnkben ragyogó Fényhez.
•    Segít, hogy tisztábban lássuk az élet misztikus oldalát.
•    Élesíti ítélőképességünket.
•    Megszünteti a folytonos kritikai hajlamot.
•    Erőt és önbecsülést ad.
•    Önállóságra, önálló gondolkodásra késztet.
 Hol használjuk: A törzsön körben a köldök alatt, az alhas magasságában.
Megerősítés: „Boldog vagyok, mert néha nevethetek önmagamon. Örömmel figyelem az iróniát, mely kifejeződik rajtam keresztül."

074. A GYŐZELEM ÜVEG - HALVÁNYSÁRGA/HALVÁNYZÖLD
Kulcsmondata: Intenzív teszt. Megtalálni az utat egy még mélyebb egyensúly felé.
Ajándékok: Boldog, kedves, és vidám teremtés. Lételeme az őszinteség. Szenvedélyesen keresi az élet értelmét. Mindig hű önmagához és szívében öröm, felszabadultság lakik. Szereti embertársait, úgy érzi a szerelem a megoldás az élet kérdéseire. Jól bánik az idejével. Nincsenek érzelmi nehézségei. Képes érzéseit szívből kifejezni mások felé. Harmonikus és kiegyensúlyozott. Aki megteremtette a teret önmaga számára ahhoz, hogy tisztán kifejezhesse intellektusát.
Kihívások: Állandó elismerést és figyelmet igényel. Ha nem kapja meg, hajlamos szorongóvá, keserűvé válni. Önbizalmi nehézségei miatt félelmekkel küzd. Attól tart sohasem elég jó amit tesz, ahogyan él. Nehezen dolgozza fel az őt ért csalódásokat, ezért sokat szenved. Nyomasztják múltja nehézségei. Elvárja másoktól hogy elfogadják, mégis ha ki kell fejeznie valódi érzéseit, bezárkózik, elvonul. Nem bízik az érzéseiben.
Az üveg segítsége:
•    Segít tisztán látni bonyolult érzelmi helyzetekben.
•    Segít felismernünk, hogy a félelem irányítjae szívünk ügyeit vagy a boldogság így a megértés talál utat szívünkön keresztül a világba.
•    Felfedi életünk valódi célját.
•    Megérteti velünk, hogy az önkifejezésnek számos eszköze létezik.
•    Ráébreszt, hogy fölösleges folyton mérlegre tenni cselekedeteinket.
•    Közelebb hoz önmagunk megértéséhez.
•    Javítja ítélőképességünket.
•    Napfényre hozza előző életeinkből magunkkal hozott viselkedésmintáinkat.
•    Elősegíti, hogy könnyebben tegyük túl magunkat a csalódásokon.
•    Oldja gátlásainkat.
•    Egy új kapcsolat kezdetén, hasznos lehet az érzelmek tisztázása.
 Hol használjuk: A törzsön körben, a szív és a napfonat magasságában.
Megerősítés: „Az út a cél."

075. SODRÓDJ AZ ÁRRAL - MAGENTA/TÜRKIZ
Kulcsmondata: Mélyebb megértés, főleg a családi kapcsolatok terén.
Ajándékok: Rendhagyó, szokatlan módon szemléli az életet.  Meleg és szeretetteljes ember, aki a szívéből képes kommunikálni. Segíthet másoknak a dolgokat másképp látni, új szemszögből, vagy egy új perspektívával viszonyulni azokhoz. Végtelenül kreatív, meglátja az apró részleteket, ugyanakkor képes az átfogó szemléletmódra is. Lendületes, bátor, erős. Érdeklődik a misztika és a filozófia iránt. Szívesen osztja meg tapasztalatait másokkal.
Kihívások: Hajlamos felnagyítani saját hibáit. Sokszor elhagyja magát és magányba menekül. Ilyenkor elvárja másoktól hogy kihúzzák depressziójából. Hajlamos az érzelmi manipulációra. Sok sérelmet hurcol magában. Az új út érdekében fel kell ismernie a rejtett félelmeket, és a harag érzését önfegyelemmé kell átalakítania.
Az üveg segítsége:
•    Sodródj az árral.
•    Az egyensúly, a béke és harmónia visszaállítása.
•    Mikor megtaláljuk belső békénket, a feltétel nélküli szeretet dinamikusabban fejeződhet ki bennünk
•    Ez a kombináció segíthet az energiát felszabadítani, amikor az felhalmozódott és elakadt valahol a szervezetben. Megkönnyíti az „áramlással való haladás" lehetőségét. Csak onnan tudunk visszanézni, ahol most vagyunk. Ha egy másik pontra jutottunk volna el, a múlt is másnak tűnne.
•    Kibontakoztatja a bennünk rejlő tehetséget.
•    Segít megszabadulnunk hamis illúzióinktól.
•    Megszabadít az „áldozat vagyok" szerepkörtől
•    Nyugtató hatású.
•    Fokozza érzelmeinket és segít kifejezni azokat.
•    Felszínre hozza a felszín alatt rejlő haragot
•    Gyógyítja a szerelmi csalódásokat.
 Hol használjuk: A mellkas jobb oldalára és bárhová máshová a testen.
Megerősítés: „A célom, hogy szeretetteljesebb életet éljek."

076. BIZALOM - RÓZSASZÍN/ARANY
Kulcsmondata: Az önelfogadás az arany területünkhöz vezet, hogy megérthessük miért jöttünk, s mért vagyunk olyanok amilyenek.
Ajándékok: Finom lélek, kedves, szerény. Képes együtt haladni az élet áramlásával. Sikeres, de nem öntelt. Rendkívül következetes. Képes erősen összpontosítani céljaira és megvalósítja azokat. Mindent hajlandó megtenni annak érdekében, hogy bölcsebbé, tudatosabbá váljon. Elszánt, és bízik önmagában. Végtelen sok szeretet munkálkodik benne, jó szándékú. Fontosnak tartja az őszinteséget, és mindig tisztán fejezi ki önmagát. Előszeretettel nyúl az ősi tanítások felé, merít a múlt értékeiből. Egy körültekintő személy, aki önmaga központjában szilárdan áll. Együttérző és jó kedélyű. Olyan, akivel mindenki élvezi az együttlétet, mert szeretetteljes és gondoskodó.
Kihívások: Szigorú, magának való. Gyakran szétszórt, túl sokfelé figyel. Úgy véli sokkal többet ad mint amennyit kap. Bizalmatlan, gyanakvó. Sokszor úgy érzi mindenki őt bántja. Fél kimutatni az érzelmeit, nehezen lesz szerelmes. Annak szükségessége, hogy elengedjük a mélyen rejlő zavarodottságot, félelmet és szorongást, hogy a helyét megtölthesse az önmagunkra való odafigyelés és törődés. Intenzív frusztráció akadályozza, hogy a bennünk rejlő bölcsességgel kapcsolatba lépjünk.
Az üveg segítsége:
•    Önszeretet által elérhetjük céljainkat.
•    Segít elengedni a régi dolgokat, megérteni az új bölcsességet
•    Segít kapcsolatba lépnünk múltunk sérelmeivel, hogy azokat felismerve képessé váljunk elengedni őket.
•    Önbecsülést ad.
•    Felfedi a lélek mélységeit.
•    Erősíti a bizalmat.
•    Kiegyensúlyozza a hormonrendszert.
•    Türelmesebbé tesz.
•    Segít, hogy bizonyos helyzetekben képesek legyünk hallgatni.
•    Ráébreszt mennyire fontos, hogy ne hanyagoljuk el magunkat.
Hol használjuk: A törzsön körben, a has magasságában.
Megerősítés: „Képes vagyok arra, hogy olyannak szeresselek amilyen vagy."

077. KEHELY - TISZTA/MAGENTA
Kulcsmondata: A Fény szolgálatáért cselekedni. Minél nyitottabbak vagyunk, annál többet vagyunk képesek befogadni fentről.
Az Új évezred gyermek készlet
Ajándékok: Igazi sportember, akit ugyanakkor az élet misztikus oldala is érdekel. Gyakran tart önvizsgálatot. Karizmatikus egyéniség. Sokszor neki kell rendet teremteni környezetében, és erre kiválóan alkalmas is. Rengeteg szeretet jellemzi. Bölcsen, következetesen szeret. Együttműködik az Isteni akarattal. A benne élő mély szeretetet képes minden apró dologban kifejezni. Egy tiszta meder, közvetítő a felülről jövő szeretet számára. Ezt önmaga is élvezi, és segíti hogy rajta keresztül másoknak szétosztassék.
Kihívások: Sosem elégszik meg a feléje áradó szeretet mennyiségével, mindig úgy érzi még több járna neki. Tudja, hogy változnia kellene, de fél a változástól ezért mindig visszatér megszokott rutinjaihoz. Állandóan mérlegel, ezért nehezen dönt. Túlságosan maximalista, gyakran szigorú önmagához és másokhoz is. Szexuális téren hajlamos túlzásokba esni. Egyszerre túl sok mindent csinál, ezért gyakran szétszórt. Tudja mennyit szenvedett, s most itt az ideje ezt elengedni.
Az üveg segítsége:
•    A Fény forrása az élet forrásává válik.
•    Spirituális fejlődés és az ítélőképesség ereje.
•    A személy igaz minőségének megjelenése.
•    Kézzelfoghatóvá teszi az Isteni szeretetet.
•    Elmélyíti misztikus képességeinket, segít kapcsolatot teremteni a mindenséggel.
•    Nagylelkűvé tesz.
•    Csökkenti maximalizmusunkat, az elégedettség érzésével ajándékoz meg.
•    Lebontja hamis illúzióinkat.
•    Segíti a kreativitás kifejeződését és támogat, hogy megtaláljuk a szépséget az élet apró dolgaiban.
 Hol használjuk: Bárhol a testen.
Megerősítés: „Elengedem illúzióimat, hogy tisztábban lássam a céljaimat és az életem útját."

078. KORONA MENTŐ / AZ ÁTMENET ÜVEG - LILA/MÉLYMAGENTA
Kulcsmondata: Minden út végén egy új kezdet vár. Intenzív szolgálat, amivel eljuthatunk a „jó" helyre.
A Mentő készlet tagja
Ajándékok: Igazi médium, aki élete valódi célját valósítja meg. Elhivatottan küzd saját és mások lelki üdvéért. Sikerült megvalósítania a szellem, lélek, test egyensúlyát. Mindig a megfelelő helyen van a megfelelő időben. Tudja, hogy az élet a legnagyobb tanítómester. Nem akar mesterként tetszelegni. Sokan fordulnak hozzá tanácsért, néha azzal is képes segíteni hogy hallgat. Figyelmet fordít a kis dolgokra, nemcsak önmaga miatt, hanem a szolgálat okán, amit a világnak nyújt. Egy spirituális ember. Mindig hű önmagához. Nagy átalakuláson megy keresztül. Lenyűgöző az akaratereje, ugyanakkor alázatos is.
Kihívások: Rendkívül szomorú. Hajlamos az önsajnálatra, nem akarja elengedni fájdalmait. Talán feldolgozatlan gyász, vagy valakinek az elvesztése miatt szenved. Úgy véli neki már semmi jót nem tartogat az élet, ezért egyre keserűbb. Előítéletei vannak, sokszor már nem is próbálkozik felvidítani önmagát. Egy birtokolni vágyó ember, aki még a saját szomorúságához is ragaszkodik, amelyet már rég elengedhetett volna.
Az üveg segítsége:
•    Az Erő Fentről a földre érkezik, hogy segítse az emberiséget.
•    Szolgálat és mély gyógyítás. Gyógyító szolgálat.
•    Béke, elfogadás és szeretet.
•    Segít megértenünk a karma törvényeit.
•    Megkönnyíti a meditációt és az imát.
•    Ráébreszt, hogy a szolgálat a legnagyobb öröm.
•    Elvezet minket az ősi bölcsesség forrásához.
•    Segít egyegy ciklust befejezni, hálával és békében elbúcsúzni.
•    Átlendít a szomorú időszakokon.
•    Megszabadít néhány régi rossz szokásunktól.
•    Ez volt az első üveg, amely Vicky Wall halála után született. Az „Isteni Mentő"nek is nevezik. Pszichoterápiában ez az üveg segít Fényt vetni a múltra. Ez a kombináció hasznos lehet azok számára, akik a Dévákkal, Angyalokkal és a láthatatlan világ lényeivel kívánnak dolgozni.
Hol használjuk: A hajvonalra, a torok és nyaktájékra, a harmadik szemre és a fejtetőre.
Megerősítés: „Beengedem a Szellem ragyogását mindenhová, ahová eddig nem jutott el bennem."

079. A STRUCC ÜVEG - NARANCS/LILA
Kulcsmondata: Elmélyedés és átalakulás. Az idővonal gyógyítása. Hogy megérthessük kihívásaink értelmét.
Ajándékok: Nagyon boldog, életvidám ember. Nem csak beszél, cselekszik is. Példát mutat környezetének, ezért nagyon népszerű. Kutatja a misztikus igazságot, és közben mindenkin segít aki útjába kerül. Képes egyensúlyt teremteni ösztönei és misztikus lénye között. Spirituális személy, mély megérzésekkel. Talán sokkhelyzetben lévő embereket gyógyít. Lehet, hogy a múltban önmaga is sokkot szenvedett, s ezért képes most másokon segíteni.
Kihívások: Valakitől vagy valamitől függővé teszi spirituális fejlődését. Elérkezett az idő hogy saját, belső Mesterünk hangjára hallgassunk és kövessük azt.  Talán valamilyen sokktól szenved, ami épp egy ilyen függőség elvesztéséből ered. Sokszor, ha változnak körülményei egyszerűen a homokba dugja a fejét, mert fél a változástól.
Az üveg segítsége:
•    Spirituális sokkoldó.
•    Az életerő bölcsességet hoz, hogy kifejezzük életörömünket.
•    Segít szembesülnünk olyan tudatalattiban lappangó régi sokkélményekkel, melyek ma is képesek motiválni bennünket.
•    Segíthet megszabadulni káros szenvedélyektől.
•    Függetlenné tesz.
•    Enyhíti a bűntudatot.
•    Segíti hogy életünk változásokkal teli korszakaiban biztonságban érezzük magunkat.
•    Megszünteti a kiszolgáltatottság érzését.
•    Kapcsolatot teremthet óegyiptomi inkarnációkkal.
Hol használjuk: A hajvonalra, és a törzsön körben, a has magasságában.
Megerősítés: „Elragadtatással nézek az élet kihívásaira."

080. ARTEMIS - VÖRÖS/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Az elengedés energiája. A szeretet még inkább feltétel nélküli. A szeretet erejének felébresztése.
Ajándékok: Végtelen erővel, bátorsággal és elszántsággal rendelkezik. Számára az élet a cselekvő szeretet. Lénye női oldalával teljes mértékben tisztában van, élvezi a feminin vonásokat. Rendkívül sikeres, anyagilag kiegyensúlyozott. Képes egyszerre karriert építeni és meleg családi otthont teremteni. Szereti a zenét és a művészeteket, valószínűleg jó táncos is, aki élvezi az élet szépségét, a jó ételeket, és a kényelmes fotelt. Jó munkatárs. Rengeteg feltétel nélküli szeretet, melegség, törődés árad lényéből, és az energia is, hogy ezeket a gyakorlatban megélje A „belső én" és a „külső én" egyensúlya harmonikus megjelenést tesznek lehetővé számára.
Kihívások: Bizalmatlan, nem szereti önmagát eléggé. Kihívások az anyával, vagy anyasággal kapcsolatban. Talán régi sérelmek, feloldatlan düh vagy frusztráció. Szexuális téren gyakran zavarokkal küzdhet. Nehezére esik elfogadni a női szerepmodellt. Életében dominál a materialitás, a belső értékeknek nehezen talál helyet. Úgy érzi senki nem fogadja el úgy, ahogy van.
Az üveg segítsége:
•    A szeretet erejének ébredése.
•    A Krisztus energia a tudatos elme szintjére jut.
•    Azok, akik gondozói munkát végeznek, az üveg segítségével képesek visszatalálni szeretet és fizikai energiatartalékukhoz, ha kimerültek.
•    Megtanít rá mennyire fontos az önszeretet, önmaguk feltétel nélküli elfogadása.
•    Csökkenti az agressziót, a rejtett dühöt és frusztrációt.
•    Segíti a táplálkozással, táplálással kapcsolatos nehézségek megoldását.
•    Ha túlélési nehézségeink vannak, segít azok okait fellelni és megszüntetni.
•    Segíti a különböző családon belüli szerepek tisztázását, ezért különösen ajánlott családtervezés előtt.
 Hol használjuk: A törzsön körben, az alhas területén.
Megerősítés: „Ebben a pillanatban szabad vagyok."