Egyensúlyüvegek 101-115

Egyensúlyüvegek 101-114101. JOPHIEL ARKANGYAL - HALVÁNYKÉK/HALVÁNYZÖLD
Kulcsmondata: Az út visszavezet a szív kertjébe. Egy új szint megnyílása lelkünkben.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Egy érzékeny személy, aki hallgat megérzéseire. Feminin minőségei motiválják életét, mint az együttérzés, a szeretet, és az elfogadás. Szívesen dolgozik csoportban. Párkapcsolataiban teljesedik ki igazán. Tudja mikor kell hallgatnia. Barátai, családtagjai gyakran fordulnak hozzá tanácsért. Erős a hite, másoknak is reményt és vigaszt nyújt.
Kihívások: Gyakran szenved a féltékenység vagy az irigység érzésétől, bár mindezen témákban nem látja tisztán önmagát. Úgy érzi többre hivatott, és méltatlanul szorul háttérbe. Sokszor keserű, vagy bizalmatlan. Könnyen elveszti hitét.
Az üveg segítsége:
•    Egy magas szintű szívüveg, így a szív intenzív kihívásait gyógyítja.
•    Lelkünk mélyén nyugvó feminin irányításunk kapcsolatba kerül Isten akaratával.
•    Tisztázza az érzelmeinket és érzelmi kommunikációnkat a világgal.
•    Segítségével legyőzhetjük a féltékenység érzését.
•    Fejleszti önértékelésüket.
•    Megnyitja a szívet egy magasabb szintű szeretet felé.
•    Kreatívvá tesz, segíti, hogy művészeti formákba öntsük mondanivalónkat.
•    Új reményt ébreszt, segíti az újrakezdést, ha egy ciklusnak a végére értünk.
•    Párkapcsolatokban segít, hogy a másik személy nézőpontját jobban értsük.
•    Ez az üveg az Arkangyal készlet része, Jophiel Arkangyal minőségeivel kapcsol össze.
•    Jophiel a harmónia, a szépség Arkangyala, ezért segítségével nyugalmat, megnyugvást találhatunk.
 Hol használjuk: A szív területén, körben a mellkason.
Megerősítés: „Örömmel, és hálával lépek be szívem kertjébe most."

102. SAMAEL ARKANGYAL - MÉLYOLAJZÖLD/MÉLYMAGENTA
 
Kulcsmondata: Olive, amikor újra reményt találunk magunkban. Mire építettük életünk alapjait?
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Egy higgadt, mély érzésű személy, aki végtelenül tudatos, és szerény. Szeret egyedül lenni, meditálni, elmerülni a misztikum világában. Hite erős, az élet legnagyobb kihívásai közt is képes reményteljes, bizakodó maradni. Sok keserűséget dolgozott fel életében, ezért képes vigaszt nyújtani másoknak is. Szereti a természetet, és minden teremtett dologban meglátja a szépet.
Kihívások: Keserű, kiábrándult és reménytelen. Hajlamos a depresszióra. Sok félelem munkál benne, legjobban a csalódásoktól fél. Ezért sokszor elzárkózik érzelmi helyzetekben, szinte belemerül az önsajnálatba, ha csalódik. Ironikus, gyakran bánt másokat humorával. Minden élő dologban a múlandóságot látja s ez rendkívül elszomorítja.
Az üveg segítsége:
•    Samael Arkangyal emlékeztet minket arra, hogy ne utasítsuk el, amit nem akarunk látni.
•    A lehetőség hogy reakció helyett még nagyobb bizalmunk legyen az élet folyamatában, keserűség nélkül. Az igazság új szintű megértése.
•    Ebben az üvegben jelenik meg először a sötét olajzöld szín, melyet „árnyék színnek" is nevezünk. Minősége lehetőséget ad, hogy árnyékainkat tudatos szintre emelve, feldolgozzuk és elengedjük.
Ez az üveg az Arkangyal sorozat része. A New Yorki ikertornyok leomlásával egyidőben született, ezzel is erőt és reményt adva az emberiségnek, még a legreménytelenebb helyzetekben is.
 Hol használjuk: A szív területén, és bárhol a testen.
Megerősítés: „Átértékelem hitrendszeremet, és mélyebb reményre lelek az élet folyamataiban."

103. HANIEL ARKANGYAL - OPÁLOS HALVÁNYKÉK/MÉLYMAGENTA
 
Kulcsmondata: Az Isteni akarat támogatása. Az alagút végén megcsillan a Fény.
Az Arkangyal készlet és a Mentő készlet tagja
Ajándékok: Képes a legmélyebb szintű kommunikációra önmagával, és tudatalattijával is. Békés személy, aki lelkében elérte azokat a mélységeket, ahol mindig nyugalom van.  Fontos számára a családi harmónia. Képes békét teremteni minden féle konfliktus helyzetben, mert állandó kapcsolatban áll misztikus mestereivel. Együtt cselekszik Isten akaratával. Ismeri élete célját és annak megvalósításán munkálkodik. Képes meglátni a dolgokat felülről, így mindig igazságos és jó döntéseket hoz.
Kihívások: Gyakran szembeszegül a felsőbb akarattal, nem érti miért pont neki jutnak a legnehezebb feladatok. Kihívásai vannak az élet hatalmi szereplőivel, és talán az apjával kapcsolatos régi sérelmeket sem dolgozta még fel. Úgy érzi túl sokat várnak tőle, ezért gyakran szorong vagy frusztrált.
Az üveg segítsége:
•    Kommunikáció belső mesterünkkel, a legmélyebb szinten.
•    A szépség és a harmónia megteremtése kívül és belül is.
•    Kapcsolatot teremt lényünk legmélyebb, mindig csöndes és békés szintjeivel, s ez nagyon hasznos amikor időnként úgy érezzük, fejünk fölött összecsapnak a hullámok.
•    Kiegyensúlyozza kommunikációnkat, hogy tudjuk mikor kell megszólalnunk, s mikor jobb ha inkább csöndben maradunk.
•    Mindenféle családdal kapcsolatos konfliktus esetére.
•    Jó segítséget nyújt azoknak, akik mások vagy önmaguk megszépítésén fáradoznak. Kozmetikus, fodrász, stb.
Ez az üveg az Arkangyal sorozat része. Haniel Arkangyalt mindig csodálatosan szép külsővel ábrázolják, aki már megjelenésével képes kifejezni a legnagyobb békét és harmóniát.
 Hol használjuk: A torok, nyak területén, a hajvonalon, és a gerinc mentén végig a háton.
Megerősítés: „Itt és most megerősítem mindazt, ami pozitív az életemben."

104. CHAMAEL ARKANGYAL - EZÜSTÖS RÓZSASZÍN/MAGENTA
 
Kulcsmondata: Úgy van jól minden, ahogy van. Újrakezdés a szeretetért. A létezés új értelmet nyer.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Valaki aki végtelen sok együttérzéssel és szeretettel szemléli a világot. Rengeteg melegség, törődés, óvás és kedvesség árad belőle. Szívében egyfajta huncut vidámság rejlik. Örül minden apró dolognak az életben. Szeretetét bölcsen használja. Felismerte a következetesség fontosságát. Megjelenése harmonikus, ugyanakkor bátor, néha vicces. Lénye feminin minősége dominál, nagyon jók a megérzései melyeket követ. Életfilozófia: „Minden úgy van jól, ahogy van"
Kihívások: Szeretet igénye extrém méreteket ölt. Úgy érzi senki sem fogadja el őt úgy, ahogy van. Folyton változtatni akar külső megjelenésén, azt gondolja ettől belül is változik. Időnként rázúdítja szeretetét másokra, akik ettől fojtogatva érzik magukat. Erős a kritikai hajlama, magasak az elvárásai. Túl korán ítélkezik.
Az üveg segítsége:
•    Együttérzést, melegséget és óvást ébreszt bennünk.
•    Segít, hogy lényünk nőies, feminin minőségét annak teljességében éljük meg.
•    Tisztázza kapcsolatunkat az édesanyánkkal, és ha bármilyen kihívással küzdöttünk az anyaság, nőiesség területén, segít megszünteti azokat.
•    Harmóniát, szépséget hoz életünkbe.
•    Segít, hogy szeretetünket bölcsen fejezzük ki.
•    Erősíti a megbocsátás, elengedés képességét.
•    Erősíti az életbe vetett bizalmunkat.
•    Védelmet nyújt olyan helyzetekben, amikor kritika, intrika érthet minket.
Az Arkangyal sorozat része. Chamael Arkangyal azoknak is segítséget nyújt, akik a spirituális úton járva időnként túl kemények, szigorúak magukhoz. Önszeretetet ébreszt, és emlékeztet, hogy minden jól van úgy, ahogy van.
 Hol használjuk: bárhol használható a testen, de különösen hasznos ha a gerinc alsó szegmensein, a méh területén vagy alhas területén is használjuk.
Megerősítés: „Olyannak szeretem magam, amilyen vagyok. Elengedem a képet amilyen lenni akarok."

105. AZREAL ARKANGYAL - KORALL/KORALL
 
Kulcsmondata: Sejtjeinkben hordozott örökségünk lehetőségeket rejtenek, és a szabad akaratunk dönti el, mire mondunk igent.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: Olyan személy, aki ismeri saját értékeit, és meri felvállani őket. Csoportban jól dolgozik együtt, de ha szükséges képviseli saját igényeit, a csoport jövőjét is szem előtt tartva. Mély bölcsesség rejlik benne, amit olyankor fejez ki, amikor erre nyitott fogadó közeget talál. Családjával szoros érzelmi kapcsolatokat ápol, a múlt sérelmeit elengedte, érti, a megbocsátás képessége Isten adta áldás. Hisz a szerelemben, tudja élvezni az élet hétköznapi örömeit, mely mögött látja a spiritualitást.
Kihívások: Generációs és előző életek sérüléseit akadályoknak látja, melyeket nem képes megugrani. Élete problémáit kényszerítő körülményekként tekinti, melyekre nem talál megoldókulcsot. Hajlamos az áldozatszerepre. Viszonzatlan érzések emlékei kísérik. Mélyen elfojtott düh munkál benne, mely destruktívan alááshatja egészségét. Haragja váratlanul robban, talán nem is a megfelelő pillanatban, és nem is a megfelelő személyel konfrontálódva. Önértékelési kérdések foglalkoztatják.
Az üveg segítsége:
•    Jól földel, gyógyít minden vörös témát, a pénzhez és értékhez való viszonyunkat javítja
•    Tisztázza kapcsolatunkat az édesanyánkkal, az önelfogadás kérdését illetően.
•    Enyhíti az élelem utáni vágyat, amikor az a vörös energia hiányából fakad
•    Oldja az előző életekből hozott karmikus traumákat, melyek a földelt világ problémáihoz köthetőek
•    Oldja a generációkon keresztül hordozott mintákat, azon sérüléseinket, melyek több generáción átívelnek
•    Energiával tölt fel, növeli az énerőt, és a fizikai energiát
•    Segít, hogy leengedjük páncélunkat, megmutatva lényünk szépségét.
•    enyhít mindenfajta függőségi helyzetet
•    Az Arkangyal sorozat része. Új Krisztusi energia, mely az áldozatvállalás karmikus terhét enyhíti
 Hol használjuk: bárhol használható a testen, energetizáló volta miatt, de ha ezt soknak érezzük, javasolt a test jobb oldalán, esetleg az alhas vagy a végtagok területén.
Megerősítés: „Feloldom az áldoztavállalás karmikus terhét, és elengedem a vérvonalunk által vállalt tapasztalati tanulást. Köszönöm az univerzum által felém áramló bőséget"

106. RATZIEL - MISZTIKUS HALVÁNYLILA/MISZT.HALVÁNYOLAJZÖLD
 
Kulcsmondata: Minden változás a szívben kezdődik.
Az Arkangyal készlet tagja
Ajándékok: A misztikus mágus, aki régóta járja a spirituális fejlődés ösvényeit. Tudja, hogy minden lépés közelebb viszi céljához, és minden új találkozás egy történet része. Ismeri a belső alkímia törvényeit, és tudja, hogy a szívcsakra lótuszának számtalan szirma van, és ezek kinyílásához idő és türelem szükséges. Hisz az Isteni Tervben, és képes összhangba hozni saját akaratát az elrendelt eseményekkel, még ha nem is látja a mögöttes okokat. A spirituális vezetővé válás útját járja.
Kihívások: Hajlamos a gondolatok világában többet időzni, mint az érzelem és a szinkronicitás áramlásában. Tapasztalatai irányítják, rögzült mintái mentén korlátok között mozog. Ragaszkodik eddig megélt világához, bár egyre több olyan esemény történik vele, ami láthatóvá teszi a változás elkerülhetetlenségét. Hajlamos teremtőerejét negatív gondolatokra irányítani, és az eredmény keserűséget ébreszthet szívében. Nehezen látja meg az Élet áramlását.
Az üveg segítsége:
•    A keserű tapasztalatok spirituális megéléssé transzformálása
•    Mélyebb rálátás életünk eseményeire az "elszenvedés" érzése nélkül
•    Vezetői minőségünk magasabb szintre emelése
•    Ráhangolódás a születésünk előtt vállalt saját útra
•    Tisztánlátás a szívünk gyógyulásával kapcsolatban
•    Erősíti a türelmet és a bizalmat önmagunkkal szemben
•    Ratziel Arkangyal őrzi a Titkok Könyvét, mely az Istenhez vezető utat tartalmazza
A 106.-os palack a "magyar üveg". Mike Booth első magyarországi látogatását követően született, és tükrözi azt a tapasztalatot, hogy a magyar nép spirituális tanító, gyógyító képessége erős, ugyanakkor nehezen vesszük észre az élet szépségeit, ajándékait.
Hol használjuk: Szívünk területén körben a mellkason, homlok, hajvonal, koronacsakrára egy cseppet.
Megerősítés: „Képes vagyok kinyílni a változásra, és elengedni a múlt sérüléseit, a keserűséget mély megértéssé alakítom"


107. TZAPHKIEL - EZÜSTÖS TÜRKIZ/MÉLYMAGENTA
 
Az oroszlánszív bölcs szeretete és bátor igazsága, amely támogatást, erőt hordoz a létezésünk valódi okának kifejezésre juttatásában. A legfelsőbb női princípium, mint formaadó. Azt a megértést hordozzák a színei, hogy amikor feltétel nélkül készen állunk a feladat elfogadására, a Terv megjelenik előttünk.
Az üveg segítsége:
•    A női minta, az Ősbizalom mentése
•    Rálátás a Lélek valódi feladatára
•    Amikor feltétel nélkül készen állunk a feladat elfogadására, a Terv megjelenik előttünk.
•    Az individuációs folyamatokról átirányítja a figyelmet, hogy el tudjuk foglalni helyünket a nagyobb képben, és figyelmünket a minőségre fókuszáljuk, és ne arra, hogy mit teszünk.
•    Elérkezett az idő, hogy a szeretettel kifejezett igazság hosszútávú nézőpontjára összpontosítsunk.
•    Bátran kifejezhetjük azt, akik valójában vagyunk, ahelyett, hogy genetikai, társadalmi konvencióknak felelnénk meg.
•    Egyedi megoldások, amelyek összhangban működnek a kollektívvel.
Hol használjuk:  Mellkas területén

108. JEREMIEL - HALVÁNYTÜRKIZ/HALVÁNYOLAJZÖLD
 
Megerősítés: "A változás új lehetőségeket hoz számomra."
Az üveg segítsége:
•    A múlt szeretettel és gyengédséggel történő elengedése képessé tesz arra, hogy olyan változásokat és célokat vonzzunk be, amelyek arra érdemesek.
•    Az érzékelés tisztasága - az isteni érzékelés vagy látás.
•    Felfedheti egy új igazság lehetőségét,
•    A tiszta ítéleten keresztüli igazságot hozza el.
•    Identitástudatunk, értékeink elveszítése után az újraalkotott magabiztosság és lelkesedés üvege.
•    Az összetartozás élménye magunkon belül és kívül
 
109. ZACHARIEL ARKANGYAL  Magenta/Közép tónusú olajzöld

Az üveg segítsége:
•    Új remény- és optimizmus,  stimulálja a kreativitást.
•    Ahol eddig önbizalomhiány volt, oda új magabiztosság költözik.
•    A polaritások kiegyenlítődése, hogy ezáltal az egység új érzete megszülethessen.
•    Visszaállítja az elveszett méltóság érzését
•    Mély szintű védelmet és harmóniát nyújt,  új látomással ajándékoz meg, az eljövendő idők képével.
•    A szimmetriát és harmóniát támogatja a geometriában, valamint a saját gondolatainkban és fejlődésünkben.
•    Segíthet a harmónia és egyensúly érzését visszahozni, és tisztává tenni a zavarodott gondolatokat.
•    Az “itt és most”ba belépni az intuíción alapuló optimizmussal – belső tanulás.
 Az arkangyal készlet tagja

110. AMBRIEL ARKANGYAL  Halvány rózsa-rózsaszín/ Mély magenta

Az arkangyal készlet tagja
Az üveg segítsége:
•    Kapcsolat a szeretet és kedvesség védelmező energiájához
•    Az egyértelmű, tiszta kommunikációból eredő védelem
•    Kritika- vagy megítélés-mentes ítélkezésmentes tudatosság
•    A belső igazság kommunikációja, ami lehetővé teszi, hogy ítélkezés nélkül elemezzünk dolgokat.
•    Menti a szeretetet, törődést és melegséget, képessé tesz teljesen elfogadni önmagunkat, és ezáltal levetni a maszkokat, segít a falainkon átlépve megnyitni a szívünket, az elménket és megtisztítani a teret, hogy az igazság beléphessen.
•    Segít megélni az álmainkat, engedi manifesztálni az ajándékainkat, és képessé tesz egésszé lenni.
•    Az együttérzés, gondoskodás, vonzalom és a szeretet finomásgának minőségein keresztül Ambriel segít elérni és megvalósítani a belső igazságunk esszenciáját.111 - Daniel Arkangyal
Közép tónusú királykék / Közép tónusú olajzöld

Helyreállítani az egyensúlyt a belső és külső kapcsolatokban.
Lehetőséget biztosítani a Fénynek, egy új érzékelésnek, vagy a megújulás érzékelésének újjászületésének mélyen önmagunkban. Az elengedés tiszta ajándékainak megerősítése.

 

 

112 - Israfel Arkangyal
Türkiz/Közép tónusú királykék

 Világosság az örömteli kreativitásban
Ahogy elindulunk az önmagunk felé vezető úton,  az érzékelésünk egyre tisztább lesz.

 

 

113 - Cassiel Arkangyal

Smaragdzöld/Középtónusú Olajzöld

Született 2015. szeptember 5. 8:00 (angol nyári idôszámítás szerint)

A szeretet által ihletett tudatosság
Az elengedéssel egy új irány, egy új tér nyílik meg.A


Cassiel Arkangyal a Szaturnuszhoz kapcsolódik. Cassiel szabályozza a Sabbatot, avagy a pihenőnapot, a hét szünnapját az elmélkedésre. A Smaragdzöld/Középtónusú Olajzöld kombinációja együttesen a napfonattól a szívhez vezető utat hozza össze. Lehetőséget ad számunkra, hogy a remény új szintjére lépjünk, ahogy elengedjük a múlt csalódásait. A neheztelés és keserűség átalakul, nem valami vágyálommá, hanem egy új értelmű reménnyé.
Cassielt gyakran tekintjük az Őrzőnek, akire az Aura-Soma nézőpontjából úgy is gondolunk, mint a korall és világos korall energiáinak megtapasztalására. Bizonyos értelemben Cassiel inkább figyel, mintsem aktív lenne, vagy beavatkozna az emberi lét feltételeibe, hacsak nem hívják. A Kabbalista szövegekben az áll, hogy Cassiel számára nem engedélyezett a beavatkozás a mi emberi életterünkbe.

114-Raguel Arkangyal
 Középtónusú Korall/Mély Magenta
Született 2015. November 11-én 11:11 GMT.


A B114 elsődlegesen az emberi kapcsolatokra fókuszál, arra, ahogyan kapcsolódunk egymáshoz. Oly kevesek képesek arra, hogy hagyják a másikat csak lenni. Talán azért, mert gyakran mi magunk sem engedjük meg magunknak, hogy csak legyünk, így nehéz az is, hogy ne legyenek másokkal szemben elvárásaink. Ebben az értelemben támaszkodhatunk Raguelre, mint mediátorra, aki segít a harmónia helyreállításában ott, ahol diszharmónia van